Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


02.09.2022

Konferanse 26 oktober om nye bestemmelser i velferdslovgivningen

Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester.

Vi arrangerer en fysisk og digital konferanse 26 oktober- så hold av dagen.


03.08.2022

Matgledekampanjen snart i gang

16. august åpner statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vår nye Matgledekampanje. Alle institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken er invitert til å delta.


06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


21.06.2022

Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.


27.04.2022

Slik planlegger vi alderdommen

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Allerede fra 45 års-alderen har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det, eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.


07.04.2022

Høring om midlertidige endringer i loven som følge av flyktningsituasjonen

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av flyktningsituasjonen fra Ukraina.


08.03.2022

Underveisrapport Leve hele livet

Underveisrapporten "Leve hele livet i kommunene" fra OsloMet er offentliggjort. Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet - reformen.


27.01.2022

Jehovas Vitner nektes statstilskudd for 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.


27.01.2022

Forventningsbrev til kommunene 2022

Brevet belyser viktige tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss, og skal være med på å skape et godt grunnlag for vår dialog gjennom året.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel