Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


18.08.2023

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene

Vi mottar henvendelser fra kommunene i forbindelse med følgene av ekstremværet Hans. Vi har publisert en nettartikkel hvor vi svarer ut spørsmål.  Svarene kan være nyttig for andre å lese. 


16.05.2023

Webinar - FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CPRD) - artikkel 24 utdanning

Webinaret har vekt på artikkel 24 - Utdanning


16.05.2023

Webinar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Webinaret har vekt på artikkel 7 - Barn med nedsatt funksjonsevne


02.05.2023

Informasjonsskriv nr 1/2023 - Integreringsloven

Behandling av klagesaker


25.04.2023

I 2022 ga vi 581 tillatelser til askespredning

I Oslo og Viken gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet.


21.04.2023

3775 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2022

Antall skilsmisser var 3259. Vi registrerer en liten økning i antall søknader om separasjon i forhold til tidligere år, mens det er en nedgang i antall skilsmisser.


19.04.2023

Nær 40 millioner kroner utbetalt i fri rettshjelp i Oslo og Viken i 2022

Fri rettshjelp er advokatbistand etter rettshjelpsloven som helt eller delvis dekkes av staten.


31.03.2023

Inspirasjonswebinar om likestilling

Vi arrangerer et webinar for kommuner og bydeler i regi av likestillingssentrene til inspirasjon i deres likestillingsarbeid. 


22.02.2023

8. mai er det frigjøringsdag og nasjonal veterandag

På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.


11.01.2023

Tilsynsrapport - Sarpsborg kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 20.09 - 14.12.2022


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel