Skjenkeløyve

Dersom du ønskjer å selje eller skjenke alkohol, må du først søkje om sals- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal seljast eller skjenkast, som kan gi slike løyve. Statsforvaltaren kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Dersom du søkjer om sals- eller skjenkeløyve og får avslag frå kommunen, kan du klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan berre avgjere om innhaldet i vedtaket er lovleg, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovleg måte. Du sender klagen til den kommunen som har gjort vedtaket om avslag.

Vis meir

Telefontid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00-14:00

Telefonnummere til saksbehandlere:

22003823 Ole Hjalmar Fagerlie
22003574 Erland Ottersen
22003575 Siri Kjeldaas
69247555 Sandra Helen Alnes
69247553 Jacob Andreas Søreide

Lenkjer