Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 20.12.2023

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er 1. mars kvart år.

Satsen som blir brukt for å berekne statstilskotet til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og rekneskap er 10. april.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga.

Vis meir

I den digitale løsningen finner du

Oversikt over trossamfunn- og livssynssamfunn, utbetalte statstilskudd, vigslere med mer.

Status saksbehandling tros – og livssynssamfunn

Statsforvalteren har hatt en markant økning i antall henvendelser i forbindelse med behandling av registreringssøknader og utbetaling av tilskudd. Det gjenstår fremdeles flere tros – og livssynssamfunn som ikke har mottatt tilskudd, disse sakene behandles fortløpende, men det må påregnes forsinkelser. Behandling av registreringssøknader er også forsinket. 


Publisert 12.10.2023

Vi anser 800 ekteskap i Metodistkirken som gyldige

Alle tros- og livssynssamfunn må ha et godkjent vigselsritual for å kunne foreta vigsler.


Publisert 15.09.2023

Vigselsrett – hvem har ansvar for hva?

Registrerte tros- og livssynssamfunn som ønsker rett til å vie her i landet, kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om å få godkjent sitt vigselsritual.


Publisert 22.12.2022

Jehovas Vitner taper registrering som trossamfunn.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å trekke tilbake Jehovas Vitners registrering som trossamfunn etter trossamfunnsloven.


Publisert 07.03.2022

Strømstøtte

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd via sin kommune. Søknadsfrist 15. mars kl. 13:00.


Publisert 27.01.2022

Jehovas Vitner nektes statstilskudd for 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.


Publisert 22.06.2021

Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn for 2021

Som trossamfunnene er kjent med er det utarbeidet ny trossamfunnsportal. Med bakgrunn i innkjøringsproblemer må vi dessverre meddele trossamfunnene at det vil være forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. 


Publisert 22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.


Publisert 13.05.2020

Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 har Skatteetaten lansert en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte få fortsatt tilsendt vigselsattest, gitt at vi har en adresse på dem. 


Publisert 21.01.2019

Utbetaling av statstilskudd fra 1995 til og med 2016

Oversikt over antall medlemmer og satser for de ulike årene for Oslo og Akershus.


Publisert 21.01.2019

Hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn står du oppført i?

Kontakt Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 for å få vite hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn du er medlem i.


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.

Treng du ytterlegare hjelp eller har ei problemstilling du ønskjer å melde frå om?

Telefontid hverdager kl. 11.30-14.30

Telefonnummer: 22 00 35 45

Telefonen er stengt i uke 13 for fagområdet tros- og livssynssamfunn.