Statsborgarseremoniar

Er du ny norsk statsborgar? Statsforvaltaren inviterer alle nye statsborgarar som har fylt 12 år, til statsborgarseremoni. Målet med statsborgarseremonien er å ønskje nye statsborgarar velkomne og markere at nye medlemmer blir tekne opp i det norske fellesskapet. Seremonien er ein festdag, og du avgjer sjølv om du vil delta eller ikkje.

Vi planlegger å arrangere statsborgerseremonier i 13. februar og 27. mars i Oslo konserthus. Dato for høsten 2022 er foreløpig ikke bestemt.  Nye statsborgere vil få invitasjon i posten.

I Oslo og Viken er det mange nye borgere, derfor kan det tid før du får en personlig invitasjon.