Statsborgarseremoniar

Oppdatert 14.03.2023

Er du ny norsk statsborgar? Statsforvaltaren inviterer alle nye statsborgarar som har fylt 12 år, til statsborgarseremoni. Målet med statsborgarseremonien er å ønskje nye statsborgarar velkomne og markere at nye medlemmer blir tekne opp i det norske fellesskapet. Seremonien er ein festdag, og du avgjer sjølv om du vil delta eller ikkje.


Vi planlegger en stor statsborgerseremoni i Oslo den 16. juni 2024.

Har du blitt ny statsborger i perioden fra 12.  februar 2023 til om lag 12. februar 2024, vil du få invitasjon fra Statsforvalteren i posten.