Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.04.2022

Slik planlegger vi alderdommen

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Allerede fra 45 års-alderen har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det, eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.


07.04.2022

Høring om midlertidige endringer i loven som følge av flyktningsituasjonen

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av flyktningsituasjonen fra Ukraina.


08.03.2022

Underveisrapport Leve hele livet

Underveisrapporten "Leve hele livet i kommunene" fra OsloMet er offentliggjort. Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet - reformen.


27.01.2022

Jehovas Vitner nektes statstilskudd for 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.


27.01.2022

Forventningsbrev til kommunene 2022

Brevet belyser viktige tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss, og skal være med på å skape et godt grunnlag for vår dialog gjennom året.


18.01.2022

I 2021 ble det gitt 305 godkjenninger og 155 forhåndsgodkjenninger om askespredning

I Oslo og Viken gis det tillatelse til askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet. 


11.01.2022

3470 separasjoner ble gitt i Oslo og Viken i 2021

Antall skilsmisser var 3275. Vi registrerer en nedgang i antall søknader i forhold til tidligere år. 


22.12.2021

Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

Fra nyttår blir inntektsgrensen for enslige hevet til 320 000 kroner. Inntektsgrensen for ektefeller og samboere blir 490 000 kroner.


17.12.2021

Matgledekorpset har besøkt kommunene

I september gikk endelig startskuddet for første besøk til institusjonene i Aurskog-Høland, Indre Østfold, Lørenskog, Marker og Rakkestad.


17.11.2021

Oslo er verdig vinner av Leve hele livet-prisen!

Vi gratulerer kommunen med flott utmerkelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av Leve hele livet-reformen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel