Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

11.01.2023

Tilsynsrapport - Sarpsborg kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 20.09 - 14.12.2022


11.01.2023

Tilsynsrapport - Bærum kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 16.09.2022 - 14.12.2022 


10.01.2023

Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.


20.12.2022, Endret 02.01.2023

Midler til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen i 2023

Statsforvalteren lyser ut midler i mars 2023, og fristen for å melde om kompetansebehov er 10. mai 2023. Vi oppfordrer voksenopplæringsnettverk (VO) og fylkeskommuner til å raskt ta kontakt med ønsket universitet/høgskole (UH) for samarbeid om kompetanseutviklingen.


14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


02.09.2022

Konferanse 26 oktober om nye bestemmelser i velferdslovgivningen

Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester.

Vi arrangerer en fysisk og digital konferanse 26 oktober- så hold av dagen.


03.08.2022

Matgledekampanjen snart i gang

16. august åpner statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland vår nye Matgledekampanje. Alle institusjoner og hjemmetjenester i Oslo og Viken er invitert til å delta.


06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


21.06.2022

Informasjonsbrev om tolkeloven

Tolkeloven, som trådte i kraft 1. januar 2022, forplikter offentlige tjenesteytere til å bruke tolk ved språkbarrierer.


27.04.2022

Slik planlegger vi alderdommen

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Allerede fra 45 års-alderen har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det, eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel