Veiledning, verktøy og nettkurs om motorferdselregelverket

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått midler av Miljødirektoratet for å gjennomføre opplæring av kommunene på motorferdselregelverket, og for å lage veiledningsmateriell som alle landets kommuner kan dra nytte av. Veiledningsprosjektet som er opprettet i forbindelse med dette heter «Ferdsel i natur». På deres nettsider ligger det blant annet presedensarkiv, eksempelsaker og nettkurs.

Alle disse ressursene finner dere her:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/

Informasjon om prosjektet:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/ferdsel-i-natur2/  

Har dere i Innlandet spørsmål om motorferdsel og saksbehandlingen knyttet til disse sakene, skal dere fortsatt ta kontakt med oss her hos Statsforvalteren i Innlandet.