Motorferdsel

Oppdatert 03.01.2023

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Kommunen kan dessutan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.01.2022

Bruk av motorkjøretøy for å kjøre opp hundespannløyper

Adgangen til å bruke motorkjøretøy til å kjøre opp hundespannløype er begrenset. Hovedregelen etter  lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette er for å ivareta hensynet til friluftsliv, sårbar natur, vilt og annet dyreliv. Motorferdselregelverket inneholder flere unntak fra dette forbudet og aktiviteten må komme under ett av unntakene for å være lovlig.


Publisert 07.05.2021

Endringer i motorferdselregelverket

Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret.


Publisert 23.06.2020

Fylkesmannen opphever Åmot kommunes vedtak om tillatelse til motorferdsel i utmark i Digeråsen Wolfroad

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak av 2.6.2020 om å gi Tri-Event AS tillatelse til å gjennomføre to offroad-arrangement. Det er ikke hjemmel i dagens regelverk for å tillate denne typen arrangementer.


Publisert 19.11.2019

Avgjørelse om beltebilbruk på Tronfjelltoppen

Fylkesmannen opphever Alvdal kommunes tillatelse til persontransport med beltebil til Tronfjell.