Søppelrydding og sårbare naturverdier - hvilke hensyn må tas?

Organisert søppelrydding skjer gjerne i våtmarksområder inntil elver og innsjøer der det gjerne samler seg mye søppel. Det er ønskelig at dette fjernes, men det er også her de mest sårbare naturverdiene finnes. Med sårbare naturverdier menes i all hovedsak fugl i trekk-, hekke- og fjærfellingsperioder.

I flere verneområder med våtmark råder ulike ferdselsrestriksjoner. Her må forvaltningsmyndigheten kontaktes i forkant hvis det er planer om rydding i perioder og områder med ferdselsforbud. Forvaltningsmyndighet i disse verneområdene er oftest Statsforvalteren, men det kan også være kommunen eller et nasjonalparkstyre. Forvaltningsmyndigheten bør uansett bli kontaktet hvis det planlegges større ryddeaksjoner innenfor verneområder, uavhengig av ferdselsrestriksjoner. Statsforvalteren kan sammen med kommunene tipse om områder med mye søppel, og i hvilke delområder og perioder en ikke ønsker mye ferdsel i verneområdene.

Nedenfor følger en oversikt over ferdselsforbudsperioder fastsatt i verneforskriftene. Naturreservat er forkortet NR og fuglefredningsområde FFO. For noen områder gjelder ferdselsforbudet kun for delområder i verneområdet. Dette fremgår av verneforskriften på lovdata.no. Datoene indikerer uansett en sårbar periode for fugl i området. Generelt er vårtrekket mer konsentrert enn høsttrekket og derfor mer sårbart, men i en kortere periode. Generelt er også datoene satt i verneforskriftene for ferdselsforbud noe utdaterte, da våren kommer tidligere og tidligere og dermed også åpent vann og tørrlagte mudderbanker som trekker til seg fugl. Mer informasjon om hvert område finnes også i Naturbase (enkelt søk eller kart – finn frem faktaark).

Kontaktperson for hvert område er ansatt hos Statsforvalteren med mindre annet er presisert.

Verneområder med ferdselsforbud fastsatt i verneforskriften

Merk at det her også kan være andre sårbare perioder uten at det er ferdselsrestriksjoner, slik som for områdene på liste nr. 2 nedenfor.

 • Åkersvika naturreservat, Stange og Hamar: forbud mot fiske og bruk av robåt, kano o.l. 1. april – 31. mai; vårtrekk (også hekking og fjærfelling samt høsttrekk). Reglene for ferdselsforbud er nærmere presisert her.
  Kontaktperson: Erica Neby.
 • Skottvatnet naturreservat, Sel: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk).
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Fokstumyra NR, Dovre: 1. mai – 1. august; hekking og fjærfelling.
  Kontaktperson: Marie-Louise Olsen.
 • Dokkadeltaet NR, Nordre og Søndre Land: 15. mars – 31. oktober; vårtrekk, hekking og fjærfelling; høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Røykenvika FFO, Gran: 15. april – 19. mai, 1. august – 31. oktober; vårtrekk og høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Fluberg FFO, Søndre Land: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk).
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Hovstjern NR, Gran: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk).
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Lomendeltaet NR, Vestre Slidre og Vang: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk).
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Åsjo NR, Lom: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk).
  Kontakt: Lom kommune.
 • Totenvika NR, Østre Toten: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk; ferdselsforbudet gjelder kun på vann, men mudderbankene er sårbare samme tid).
  Kontaktperson: Marie-Louise Olsen.
 • Lågendeltaet NR, Lillehammer: 15. april – 14. mai; vårtrekk (og hekking og fjærfelling, høsttrekk).
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Svennesvollene NR, Gjøvik: 15. april – 1. juni; 15. august – 1. november (ferdselsforbudet gjelder kun på vann, men mudderbankene er sårbare samme tid).
  Kontakt: Gjøvik kommune.

Verneområder uten spesielle ferdselsforbud, men med sårbart fugleliv likevel

 • Jarenvatnet NR Gran; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Lågendeltaet FFO Lillehammer; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Trettenstryka FFO Øyer; overvintring, noe vårtrekk og høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Hundorp NR Sør-Fron; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontaktperson: Alexandra Abrahamson.
 • Fåvang NR Ringebu; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontakt: Ringebu kommune v/ Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.
 • Seimsjøen NR Sør‐Odal; vårtrekk og høsttrekk.
  Kontaktperson: Erica Neby.
 • Gardsjøen NR Grue; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontaktperson: Linnea Vereide.
 • Gjesåssjøen NR Åsnes; hekking og fjærfelling.
  Kontaktperson: Marie-Louise Olsen.
 • Vesle Rokosjøen NR Løten og Elverum; vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
  Kontaktperson: Marie-Louise Olsen.

Prioritert art inntil elv - elvesandjeger

Løpebillen elvesandjeger finnes i Nord‐Gudbrandsdalen, særlig Ottavassdraget, samt i Nord‐Østerdalen ved Follas utløp og langs Glomma i søndre delen av Innlandet. Se Artskart.no for lokaliteter. Arten er sårbar for mye tråkk og ferdsel, hele året, både larver og voksne som er nedgravde i sanden. Hvis det skal ryddes søppel i særlig Lom, Alvdal og kommuner sør i gamle Hedmark langs Glomma bør en sjekke først hvor disse forekomstene ligger, og ta kontakt med Statsforvalteren v/ Alexandra Abrahamson hvis det planlegges aksjoner her.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar