Plastforsøpling og ryddeaksjoner

De siste åra har vi blitt oppmerksomme på omfanget av plastforsøplingen i naturen rundt oss og hvilke negative konsekvenser dette har. Plast og annet avfall kan blant annet føre til kvelning, indre skader, forgiftning og problem med fordøyelsen til dyr. Plast vil med tiden brytes ned til mikro- og nanoplast (små og svært små plastbiter). Vi kjenner ennå ikke konsekvensene dette kan få for mennesker og miljø fullt ut.

På nasjonalt nivå brukes ofte begrepet «marin forsøpling». Mye av det elvene frakter med seg ender jo også til slutt i havet. Men det er like viktig å gjøre noe med forsøplingen i Innlandet for å ta vare på livet i og langs våre innlandsvassdrag.

Fra og med 2018 har noen aktører i Innlandet arrangert frivillige ryddeaksjoner. Det er rydda på mange plasser, med stort lokalt engasjement; Blant annet i områdene rundt Randsfjorden og Mjøsa, i Valdres og oppover Gudbrandsdalen. Fra 2021 finansierer Handelens miljøfond prosjektet «Rydd Innlandet», som skal supplere den frivillige oppryddingen i en periode fram til 2023.

Ta hensyn til sårbar natur når du rydder

Statsforvalteren har i oppgave å koordinere arbeidet med «marin forsøpling» i Innlandet. Vi har også ansvar for sårbar natur og verneområder hvor det er viktig å ta hensyn når det ryddes. I noen verneområder kan det også være behov for å søke om unntak fra ferdselsforbud for gjennomføring av ryddeaktiviteter i enkelte perioder av året. Dette kan du lese mer om her: Søppelrydding og sårbare naturverdier – Hvilke hensyn må tas?

Vi rydder bare «herreløst» avfall

Det er bare såkalt «herreløst» avfall som skal ryddes i frivillige ryddeaksjoner. Kommunen bør kontaktes om tilfeller der det er mulig å finne fram til hvem som har kastet fra seg avfallet. Kommunen er forsøplingsmyndighet og kan bruke virkemidlene i forurensningsloven for å få den ansvarlige til å rydde opp. Prinsippet om at forurenser betaler gjelder. Les mer om kommunens rolle på denne siden: Forsøpling

 

Kontaktpersonar