Søknadsfrist for stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Fristen for kommunene til å søke Statsforvalteren i Innlandet om stimuleringstilskudd er 15. april 2022. 

Publisert 05.01.2022

Innlandet har fått ei ramme på 3,040 mill. kroner for 2022. Tilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester i områder med dårlig næringsgrunnlag for veterinærpraksis.

Les mer og send søknad via denne temasiden om om ordningen (Landbruksdirektoratets nettside).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar