Rapport fra elevpanelet

Bildet viser en jente som sitter med en PC
Bildene er hentet fra Pixabay

Agnes Vestad (10.trinn) fra Ringsaker og Hans Martin Melby (9. trinn) fra Kongsvinger, har skoleåret 2022/2023 vært deltakere i kunnskapsministerens elevpanel.

Publisert 03.11.2023

Kunnskapsministeren har nedsatt et elevpanel for å få innspill til stortingsmeldingen om 5.-10. trinn. Elevpanelet har bestått av 29 elever på mellom- og ungdomstrinnet fra alle landets fylker, og har hatt fire samlinger skoleåret 2022/23, to fysiske og to digitale. I samlingene har elevpanelet kommet med både skriftlige og muntlige innspill.

Mange av elevene i panelet forteller at de har det bra på skolen, og at det gjøres mye godt arbeid på skolene der de går. Elevpanelet har nå kommet med mange råd og forslag til hvordan skolen kan bli bedre. 

  • Vi ønsker en mer variert skoledag og å være mer aktive
  • Vi ønsker å forstå hvorfor vi lærer det vi lærer
  • Vi ønsker å bli vurdert på ulike måter
  • Vi ønsker bedre og ikke så mye lekser
  • Vi ønsker en skole der vi får til noe
  • Vi ønsker å bli hørt
  • Vi ønsker å lese tekster vi er interessert i
  • Vi ønsker en skole der alle trives og er inkludert
  • Vi ønsker å lære mer om psykisk helse
  • Vi ønsker flinke lærere som bryr seg

Her kan du lese rapporten med råd og forslag fra elevpanelet til kunnskapsministeren om hvordan skolen kan bli bedre