Nytt fra barnehagestart høst 2021

Her finner du en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2021

Publisert 25.06.2021

Planlegging av barnehagestart ut i fra koronasituasjonen

Barnehager skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Barnehager må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

Stortinget har vedtatt å forlenge midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 til 1. desember 2021.  

Støtteressurser – nye filmer

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nye filmer til støtte i arbeidet med rammeplanen. Filmene har forslag til refleksjonsspørsmål som dere kan ta utgangspunkt i for videre diskusjon.

Her finner du en oversikt over filmer og støttemateriell

Kompetansepakke barnehagemiljø

Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen. Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren. Kompetansepakkene er tilgjengelige for alle.