Landbruk og mat

Mat
Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


20.09.2022

Økouka 2022 - mange arrangementer i Trøndelag

Vi er ved oppstarten av årets Økouke i Trøndelag!

I løpet av oktober, vil det være rundt 40 ulike arrangement rundt om i fylket i regi av Økouka 2022.


06.09.2022

Kandidater til kulturlandskapsprisen 2022 - fornyet utlysning

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2022".  

Kulturlandskapsprisen 2022 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.  


02.09.2022

Sperregjerdet i Tufsingdal i ferd med å bli ferdigstilt

Forespørsel om å endre gjerdetraseen i Tufsingdal ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid.


23.08.2022

Bærekraftig og lokalt - ved Mære landbruksskole

Gjennom prosjektet Bærekraftige offentlige kantiner viderefører Trøndelag satsingen på offentlige måltid. Mære landbruksskole er en av pilotene i satsingen og tirsdag 23. august er det avspark sammen med elever og lærere på Mære.


15.08.2022

Inspirasjonstreff markedshager i Trondheimsregionen 13. sep

Invitasjon til inspirasjonstreff for alle som ønsker å lære mer om grøntproduksjon og markedshagekonseptet, og som vurderer etterhvert å komme i gang med profesjonell produksjon på eget eller leid areal. 


15.08.2022

Markedshager Trøndelag - inspirasjonstreff 6. september

INSPIRASJONSTREFF for deg  som ønsker å lære mer om grøntproduksjon og markedshagekonseptet, og som etterhvert vurderer å komme i gang med profesjonell produksjon på eget eller leid areal.

Sted: Begvoll gård i Malm, Steinkjer kommune

 


09.08.2022

Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

Mye nedbør i juli og første halvdel av august har medført behov for forlenget frist for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Fristen er forlenget med 7 dager til 17. august. 


09.08.2022

Trøndersk Matfestival - et sted nær deg 12.-14. august

Helga 12.-14. august er det «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg». Det blir 300 ulike arrangement i hele Trøndelag. Du kan velge mellom gårdsbesøk, markeder, kurs, seterbesøk, ølsmaking og mye mer.

For mer informasjon om arrangementene i din kommune; se lenke til aktivitetskalender nederst på denne siden.


26.07.2022

Trøndersk Matfestival i Trondheim og Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg

Dette er to store begivenheter for matglade trøndere og tilreisende. Den ene festivalen - Trøndersk Matfestival - foregår i sentrum av Trondheim 28. til 30.juli. Den andre - Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg - arrangeres  over hele Trøndelag i perioden 12. til 14.august.

 

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel