Landbruk og mat

Oppdatert 07.09.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

28.11.2023

Folkevalgtopplæring innen areal- og lovforvaltning

Landbruksavdelingen kan tilby påfyll av kompetanse på ulike tema innen areal- og lovforvaltning.


06.11.2023

Påmelding til regiondag under Grune Woche i Berlin

Trøndelag skal også i 2024 representere Norge under Grüne Woche i Berlin i januar.


18.10.2023

Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk

Trøndersk landbruk gav i 2021 grunnlaget for 17,4 milliarder kroner i verdiskaping i Trøndelag. Dette utgjør 8-9 prosent av økonomien i Trøndelag. Dette viser en rapport utarbeidet av SINTEF og NIBIO som et kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk. Rapporten gir en oversikt over økonomisk verdiskaping og sysselsetting med basis i landbruket i Trøndelag. I rapporten er både primærproduksjonen og tilleggsnæringene kartlagt.


09.10.2023

Kjenn på smaken av Oste-VM i Trondheim og Trøndelag

Oste-VM 2023 arrangeres i Trondheim Spektrum 27.-28. oktober, og hele 4500 oster er forventet å konkurrere om gullet.


26.09.2023

Region samling på Ørland for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag

Årlig arrangerer Statsforvalteren i Trøndelag fagsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag, i samarbeid kommunen i det området der samlingen skal foregå.

I år var samlingen lagt til Ørland som har to utvalgte kulturlandskap.

 


19.09.2023

Webinar i Øko-Uka: Øko-godkjenning av markedshagen 26.september

Nå er vi snart i gang med årets Øko-Uke og Statsforvalteren inviterer til webinar. Tirsdag 26. september blir det erfaringsdeling om hvordan du gjennom en Debio-sertifisering kan få økologisk godkjenning på din markedshage.


19.09.2023

Karbon i jord prosjektet - avslutningsseminar 17. og 18. oktober

Prosjektet karbon i jord i Trøndelag er inne i sitt siste år, og skal avsluttes med 2-dagers seminar på jordbruksskolene Øya og Skjetlein nå i oktober.

På denne siden kan du lese litt mer om prosjektet.

Programmet for avslutningsseminaret finner du til høyre på denne siden.


15.09.2023

Studietur i Trøndelag

I anledning Oste-VM som går av stabelen i Trondheim 26. til 28.oktober, inviterer vi til studietur i Trøndelag. Turen arrangeres torsdag 26.oktober, og temaet for turen er melk, ost og gårdsopplevelser.


13.09.2023

Bli med på fagmøte om økologisk kornproduksjon

Landbrukets økoløft arrangerer fagmøte om økologisk kornproduksjon i Trøndelag mandag 25.september kl. 18.00. Møtet er på Ersgård i Stjørdal. Møtet er åpent for alle som er interessert i økologisk kornproduksjon. Påmelding innen 15. september


13.09.2023

Prognoser tilskudd ved produksjonssvikt på grunn av klimaskader 2023

Statsforvalteren har levert prognoser til Landbruksdirektoratet for vekstsesongen 2023. Prognosene baserer seg blant annet på tilbakemeldinger fra kommunene i Trøndelag og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag. Tilbakemeldingene viser at det stort sett ser veldig bra ut i Trøndelag, men at det er lokale variasjoner.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel