Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

14.05.2024, Oppdatert 13.05.2024

BU- og miljøsamling i Rennebu og Midtre Gauldal 18.- 19. juni 2024

Besøk på Grindal Ysteri, gjødsellagring i kyllingproduksjon og bruk av droner i beitebruket er noen av temaene som blir belyst under årets  BU- og miljøsamling, som i år er lagt til Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

Se mer om programmet og påmelding nedenfor.


07.05.2024

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.


19.04.2024

Fjellandbrukssamling i Stjørdal

Statsforvalteren i Trøndelag hadde nylig samling for ansatte i landbruksforvaltningen i fjellandbrukskommunene for å diskutere felles utfordringer.


05.04.2024

Mat fra Trøndelag profilert på Bocuse d’Or Europe 2024

EM i kokkekunst, Bocuse d’Or Europe 2024, ble arrangert i Trondheim 19. og 20. mars. I tillegg til konkurransen, var det stands med et bredt spekter av produsenter og leverandører til kjøkken og restaurantindustrien. Også mat fra Trøndelag ble profilert under konkurransen


22.03.2024

Vis hensyn i en periode rein og andre hjortedyr er sårbare!

Nå kommer påska, og mange drar til fjells. Husk å vis hensyn og hold hunder i bånd. Hvis du ser rein bør du holde lang avstand, snu, eller gå langt utenom dem. Senvinteren er tøff både for tam og vill rein og annet hjortevilt. De er derfor ekstra sårbare i tiden som kommer utover mot våren og kalvingstid.


20.03.2024

Fylkesnytt fra Trøndelag på regjeringen.no

Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av "Fylkesnytt fra Trøndelag".

I denne utgaven finner dere nyheter fra landbruket og reindrifta i Trøndelag, og en større reportasje fra Landbrukskonferansen 2024, som gikk av stabelen forrige uke på Stjørdal. 


14.03.2024

Kristin Staven kåret til Årets Økobonde Trøndelag 2023

Prisen Årets Økobonde er i dag, tirsdag 12.mars, tildelt Kristin Staven på Staven gård, midt i Namdalseid, i Namsos kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1772. Før den tid var gården et klostergods, og tilhørte Bakke kloster i Trondheim.


14.03.2024

Kulturlandskapsprisen 2023 til Berit Jøssund og Even Grøseth

Kulurlandskapsprisen 2023 for Trøndelag er i dag, tirsdag 12.mars, tildelt Berit Jøssund og Even Grøseth for Nordgrenda i Melhus. De er valgt som mottakere av prisen for innsatsen de har lagt ned med "Gammelhusa oppi Grøseta".


Nytt digitale løsninger for reindrifta

Siidaandelsledere og reinlag leverer hvert år Melding om reindrift, med opplysninger om blant annet reintall, slakt og omsetning. Meldingen danner grunnlag for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og reinlag.  


27.02.2024

Rapport om klimatilpasning i reindrifta

NIBIO har laga en rapport om klimatilpasning i reindriften som følge av reindriftsavtalen 2023/2024: Klimatilpasning i reindriften - regjeringen.no


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel