Fakta og tall

Statistikken i boksen til høyre på denne siden er utarbeidet av Statsforvalteren, og er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra Landbruksdirektoratet.

Noen tall er også hentet fra SSB sin Statistikkbank. SSB har eget oppsett med Kommunefakta, med noen tall for landbruket. Jordbrukstellingene 1907 – 1999 ligger også på SSB.

SSB har også en fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976.

Felles datakatalog har åpne offentlige data fra søknad om produksjonstilskudd og leveransetall på enkeltbruksnivå.

NIBIO har flere sett med kart og tallKilden er NIBO sin hovedkartløsning. Arealbarometeret viser hvordan arealene brukes med både tekst, illustrasjoner, tabeller og grafer. Arealressursstatistikken viser talla som kan trekkes ut fra kartdataene i AR5 og AR50.

Trøndelag fylkeskommune har tjenesten Trøndelag i tall. I denne presentasjonen har fylkeskommunen satt sammen en god del statistikk som gjelder landbruket i Trøndelag. 

GisLink er Statsforvalteren i Trøndelag sin kartløsning i samarbeid med fylkeskommunen og Møre og Romsdal.

Agri-Analyse arbeider med utredninger. Her finnes Bondens prisindeks og Landbruksbarometeret.

Ruralis driver med forskning om både landbruk og bygdeutvikling. Publikasjonen Trender i norsk landbruk gis ut annet hvert år.

Veileder om landbruksstatistikk ligger som presentasjons-fil i høyre felt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.