Fakta og tall

Statistikken i boksen til høyre på denne siden er utarbeidet av Statsforvalteren, og er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra Landbruksdirektoratet. Noen tall er også hentet fra SSB sin Statistikkbank.

SSB har eget oppsett med Kommunefakta, med noen tall for landbruket. Jordbrukstellingene 1907 – 1999 ligger også på SSB.

SSB har også en fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

Difi sitt nettsted data.norge.no har åpne offentlige data fra søknad om produksjonstilskudd og leveransetall på enkeltbruksnivå

NIBIO har flere sett med kart og tallKilden er NIBO sin hovedkartløsning. Arealbarometeret viser hvordan arealene brukes med både tekst, illustrasjoner, tabeller og grafer. Arealressursstatistikken viser talla som kan trekkes ut fra kartdataene i AR5 og AR50.

Statistikk over organisert beitebruk med oppdaterte tall fra beitesessongen 2020, samt historiske data fra organsiert beitebruk er nå samlet på NIBIO sine sider om beitestatistikk. Oppdaterte beitelagskart for 2020, basert på innrapporterte data fra beitelaga finner du som eget kartlag i Kilden.  

GisLink er Statsforvalteren i Trøndelag sin kartløsning.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.