Klagesak: Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak og gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av 3. etasje på VID Campus

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse og dispensasjoner til oppføring av 3. etasje på VID Campus 

Publisert 24.05.2023

Saken har vært behandlet av Stavanger kommune og Statsforvalteren i Rogaland tidligere. Les mer om tidligere vedtak via lenker.

 

Stavanger kommune fattet 10.11.2022 nytt vedtak i saken. Kommunen ga blant annet tillatelse og midlertidige dispensasjoner i ett år for oppføring av 3. etasje. Vedtaket ble påklaget av to naboer. Følgende går frem av vedtaket:

 

"Jo lengre tid en dispensasjon blir gitt for, jo mer vil den kunne påvirke hensynene bak lov- og reguleringsbestemmelser. Selv om dispensasjonene er begrenset til ett år så er det på det rene at naboeiendommene, særlig de som ligger i første rekke mot tiltaket, vil kunne oppleve en følelse av «innebyggethet» som følge av oppføringen av en tredje etasje. Tiltakets beliggenhet, utforming og høyde vil medfører store endringer knyttet til utsikts- og innsynsforhold for disse eiendommene. I tilfeller som dette, hvor området endrer karakter, vil naboers mulighet for medvirkning være særlig betydningsfullt."

 

Statsforvalteren kom etter dette til at vilkårene for å gi dispensasjoner ikke var oppfylt for oppføring av 3. etasje på bygget. Vedtaket i sin helhet ligger vedlagt. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.