Klagesak: Statsforvalteren gir avslag på søknad om midlertidige dispensasjoner for oppføring av VID campus - Misjonshøgskolen

Naboene vant igjen frem med klagene. 

Saken gjelder Stavanger kommunes vedtak om å gi tillatelse til oppføring av nybygg VID Campus.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.07.2022

Saken har vært behandlet av Stavanger kommune og Statsforvalteren i Rogaland tidligere. Ved vår forrige behandling av saken omgjorde Statsforvalteren kommunens vedtak av 09.02.2021 til avslag, slik at det ikke ble gitt dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av nybygg, vårt vedtak av 24.11.2021. Les mer om tidligere vedtak via lenke.

Stavanger kommune fattet 02.12.2021 nytt vedtak i saken hvor det igjen ble gitt tillatelse til oppføring av nybygg VID Campus. Det ble i vedtaket også gitt seks midlertidige dispensasjoner. Vedtaket ble påklaget av syv naboer. Det er gyldigheten av kommunens vedtak av 02.12.2021 som er tema i saken. Statsforvalteren har kommet til at hensynene bak bestemmelsene om maksimal gesimshøyde i plan- og bygningsloven og regulert etasjeantall blir vesentlig tilsidesatt, og at midlertidig dispensasjon derfor ikke kan gis. Følgende går frem av vedtaket:

«Det foreligger vesentlige avvik fra den planmessige og rettslige situasjonen hva gjelder høyde. En dispensasjon fra etasjeantall og høyde sett i sammenheng med omsøkt dispensasjon fra grad av utnytting vil legge opp til et klart høyere volum enn hva reguleringsplanen legger opp til. Hver for seg og i sum vil disse dispensasjonene forsterke graden av tilsidesettelse av hensynene bak regulert etasjeantall og høyde.»

Hele vårt nye vedtak kan leses i brevet vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.