Sommerkonkurranse om å finne stillehavsøsters

Forskjell på stillehavsøsters og flatøsters
Forskjell på stillehavsøsters og flatøsters Foto: Torjan Bodvin, Havforskningsinstituttet.

Delta i folkeforskning om stillehavsøsters og vinn premie! Takket være flinke og engasjerte folk har sommerkonkurransen om å finne stillehavsøsters blitt en stor suksess i de siste fem årene.  

Publisert 08.07.2022

Vi ser at vi trenger enda mer kunnskap om hvor stillehavsøsters befinne seg i fylket vårt, og ønsker å invitere til mer folkeforskning. Registrering av funn av stillehavsøsters kan gjøres i vår kartdatabase: Temakart-rogaland.no.

Hvorfor en så stor innsats mot stillehavsøsters? 

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art i norske farvann. Arten er vurdert under «Fremmedartlista» som Svært høy risiko. Dette fordi den utgjøre en trussel mot stedegne arter, som flatøsters og blåskjell. Den kan også påvirke svært negativt fugler sine næringsområder. Arten utgjør i tillegg stor trussel mot kystfriluftslivet, da arten trives på beskyttede områder slik som langgrunne strender og lune viker, hvor vannet blir varm om sommeren. Dette er områder som ofte benyttes til bading og strandaktiviteter. 

Stillehavsøsters har harde, knivskarpe skjell og tette bestander danner et stort teppe av skjell. Dette kan påvirke strandsonen og andre kystfriluftsområder dramatisk. Arten har stort spredningspotensiale, er tilpasningsdyktig og vokser hurtig, det er derfor viktig å bekjempe spredning og kontrollere eksisterende bestander.   

Rogaland kan være nøkkelen til å begrense spredning 

Stillehavsøstersen er ikke like utbredt i Rogaland som på Skagerakkysten og i Oslofjorden, men med artens stor tilpasningsevner og den milde klima i Rogaland kan dette bildet endres veldig fort og vi kan bli døren til spredning av stillehavsøsters nordover til andre fylker. Selv om vi har gjort en del kartlegging før, ønske vi å utvide vår kunnskap om stillehavsøsters i Rogaland. I år ønsker vi også registrering hvor det ikke blir funnet stillehavsøsters. 

Ved å plukke eller destruere stillehavsøsters dere finner gjør dere en viktig jobb med å holde den i sjakk i vårt fylke og hindre spredning nordover. 

Hva er folkeforskning og hvordan kan vi hjelpe? 

Folkeforskning, ‘citizen science’, grasrotforskning, medborgervitenskap – kjært barn har mange navn! Det å involvere brukere i forskning er en kjent metode for å hente inn mer data enn det som er mulig via en enkel kartlegging eller annen virkemiddel f.eks. Artsobservasjoner.  

Rogalendinger er flink til å bruke sitt nærmiljø, og liker å være ute. Vi ønsker at dere skal fortsette å sende oss opplysninger om funn av stillehavsøsters, men i år vil vi også at du melde ifra når du ikke finner dem. Er du ved sjøen, så er jakten på stillehavsøsters en morsom aktivitet både for store og små!   

Også i år kan dere selv registrere hvor du har sjekket direkte i Temakart Rogaland

Hvordan registrere funn 

For å registrere i databasen må du være registrert med e-post adresse på https://www.temakart-rogaland.no/stillehavsosters   

  1. Registrer deg ved å trykke på «mennesket» symbolet. 
  2. Velg «Digitaliser nytt objekt» knappen (tre streker og et pluss-symbol nede til høyre). 
  3. Tegn en figur på kartet. Enkelt klikk for å starte og for å legge til en punkt, dobbelt-klikk for å avslutte figuren.
  4. Du kan redigere figuren din med å dra i de forskjellige punktene. Les mer i brukerveiledningen.
  5. Fyll ut informasjonsfeltene (felt med * er påkrevd)
  6. Velg «Lagre» for å lagre. 
  7. For å laste opp bilder velg «Vis vedlegg».
  8. Klikk «Last opp media» 
  9. Velg fil, og oppgi forfatter/fotograf. Det er også mulig å legge til en lokasjon for bildet. Hvis man klikke på lokasjonsknappen (uthevet i rødt) og velge en lokasjon på kartet.  

Detaljert brukerveiledning finner du i dokumentlenka.

Trenger du hjelp med å legge inn ditt funn? Send oss en e-post!

Går det fint å spise de vi finner?

Vi får ofte spørsmål om stillehavsøsters kan spises. Det er ikke utarbeidet et eget varsel for stillehavsøsters, og kunnskapsgrunnlaget er ikke godt nok til at vi kan si at dere kan benytte blåskjellvarselet. Vi anbefaler at dere leser Matportalen og deres anbefalinger angående stillehavsøsters.

Konkurranse! 

Det er langt flere sjanser å vinne en premie i år – alle som registrere funn/ikke funn i Temakart Rogaland, sammen med et bilde av det undersøkte område, vil være med i trekningen.  

Husk at flatøsters er nær truet og skal ikke plukkes. 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.