Nye regler for laksefiske fra 2021

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag for sesongen 2021. Endringene medfører blant annet en betydelig innstramning i sjølaksefiske i Rogaland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.03.2021, Sist endra 07.04.2021

Hovedgrep i Miljødirektoratets regulering av fiske er:

  • Det åpnes ikke for fiske med krokgarn i Finnmark
  • Det åpnes ikke for fiske med faststående redskap i sjøregioner med hensynskrevende bestander, sør for Finnmark. Dette betyr at Jæren og Kysten Stadt til Stavanger stenges
  • I Rogaland er det uendret fisketid med faststående redskap i sjø i region Indre Rogaland
  • Det åpnes ikke for fiske med faststående redskap i utvidet sesong (fiske etter rømt oppdrettsfisk)
  • Det innføres et nasjonalt forbud mot alt fiske i 100-metersonen utenfor vassdrag med anadrome laksefisk i den tida vassdraget ikke er åpnet for fiske
  • Det åpne ikke for fiske i vassdrag med manglende rapportering
  • Det åpnes ikke for fiske i vassdrag med mangelfull organisering
  • Det åpnes ikke for fiske i vassdrag med gytebestandsmål for laks på under 25 kg hunnfisk
  • Redusert fiske i vassdrag der bestandsstatus tilsier lavere beskatning

I tillegg til innspill og høringsuttalelser er det sentrale kunnskapsgrunnlaget for reguleringen av fiske de beskatningsråd og statusrapporter for norske laksebestander som gis av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). I tillegg benyttes fangststatistikk og kunnskap som er innhentet gjennom lokale fiskeundersøkelser samt lokal kunnskap.

Innstramninger i sjølaksefiske i 2021

Fra 2021 åpnes det ikke for fiske etter anadrome laksefisk med kilenot i kystregionene sør for Finnmark. For Rogaland betyr dette at kilenotfiske på ytre kyst i forvaltningsregionene «Jæren» og «Kysten Stat til Stavanger» blir stengt. Fisketiden for forvaltningsregionen «Indre Rogaland» videreføres som i 2020.

Endringene for sjølaksefisket er utarbeidet med utgangspunkt i Klima- og miljødepartementets føring om at føre-varprinsippet skal tillegges betydelig vekt og at reguleringene skal ta spesielt hensyn til de svakeste bestandene og bestander under reetablering. Stenging av kilenotfiske i ytre kyst skal gi små og sårbare villaksbestander et bedre vern.  

Tabellen nedenfor viser fisketider og bestemmelser for det fire forvaltningsregionene i Rogaland.

Forvaltningsregioner i Rogaland

Fisketid og bestemmelser

Indre Rogaland

Bokn (øst for E39), Tysvær (øst for E39), Vindafjord (unntatt fjordområdene nord for E134), Sauda, Suldal, Stavanger (øst for E39), Hjelmeland, Strand, Sandnes, Gjesdal

 

 

15. juli – 04. august

Ukentlig fisketid:
mandag kl.18 – fredag kl.18

All sjøørret skal gjenutsettes.

Unntak:
Vindafjordsystemet (nord for ei rett linje fra Tunganes til sydspissen av Ommundsholmen) åpnes ikke.

 

Jæren

Stavanger (Hafrsfjord innenfor Hafrsfjordbrua), Sola, Klepp, Hå, Eigersund, Sokndal                     

 

Åpnes ikke

Kysten Stadt til Stavanger

Haugesund, Utsira, Karmøy, Bokn (unntatt region Indre Rogaland), Kvitsøy, Randaberg, Stavanger (unntatt regionene Jæren og Indre Rogaland)

 

Åpnes ikke

Hardangerfjorden

Vindafjord (fjordområdene nord for E134)

Tysvær (fjordområdene nord for E134)

 

Åpnes ikke

 

Kartet under viser avgrensning av regionene for sjølaksefiske i Rogaland. Skravert areal i kartet viser områder som ikke er åpnet for sjølaksefiske. Fredningssoner utenfor vassdrag er og merka i kartet.

image6itu.png

 

Avvikling av utvidet sesong

Fiske med kilenot og krokgarn rettet mot rømt oppdrettsfisk på høsten og vinteren (utvidet sesong) avvikles. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har anbefalt at ordningen avvikles fordi den etter deres vurdering gir lave fangster og at andelen oppdrettslaks i fangstene ikke er kjent. Fisket kan også påvirke villfiskbestandene negativt.

Fiske ved utløpet av vassdrag

For å styrke beskyttelsen av anadrome laksefisk i de områder av sjøen der fisken er mest utsatt for overbeskatning, har Miljødirektoratets innført begrensninger på fiske etter saltvannsfisk og fiske fra båt i 100-metersonen utenfor vassdrag med anadrome laksefisk. Endringen medfører et nasjonalt forbud mot alt fiske i 100-metersonen utenfor vassdrag med anadrome laksefisk i den tida vassdraget ikke er åpnet for fiske.

Ny nasjonal forskrift har medført ending av fiskereglane for fredningssoner i sjø utanfor vassdrag i Rogaland. For meir informasjon sjå vår nettartikkel Bruk av stang og handsnøre i sjø

Fiske i vassdrag i Rogaland

Fra 2021 er det gjort endringer i fiskeregler for laksefiske i elvene Hjelmelandselva, Storåna i Sandnes, Storelva og Nordelva i Sauda, Svensbøelva, Vikedalselva og Vågselva. Videre er det ikke lenger åpnet for fiske etter sjøaure i Bjerkreimselva, Hellelandselva, Håelva, Kvassheimsåna, Varhaugselvene eller Sokndalselva. I elvene Fuglestadåna, Ogna og Figgjo er det fortsatt åpnet for fiske etter sjøaure, men fiskesesongen er kortet inn og det er innført døgnkvote på 1 stk sjøørret per fisker. Storåna i Sandes stenges for alt fiske på grunn av manglende fangstrapportering og organisering.

Endringene i fiskeregler for vassdrag i Rogaland er markert med gult i tabellen nedenfor.       

Vassdrag

Fisketid           
L: laks               Ø: sjøørret

Spesielle bestemmelser

Bjerkreimselva

L:01.06–20.09 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 2 laks i juni, og 3 laks resten av sesongen. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Hellelandselva

L:01.07–20.09 Ø:Ikke åpent

Døgnkvoteper fisker: 3 laks

Espedalselva

L:01.06–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote: 2 laks. Ikke åpnet: Mandag, tirsdag, onsdag. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Lyseelva

L:15.06–20.09 Ø:15.06–20.09

Døgnkvote: 3 laks og 3 sjøørret.

Dirdalselva

L:01.06–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Frafjordelva

L:01.06–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Hjelmelandselva

L:01.07–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 2 laks

Ulla

L:15.06–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote: 3 laks. Ikke åpnet: Mandag, tirsdag, onsdag.

Vorma

L:15.06–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote: 3 laks.

Årdalselva

L:20.05–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 1 laks i mai, 2 laks i resten av sesongen. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Fuglestadelva

L:01.07–20.09 Ø:01.07–31.8

Døgnkvote per fisker: 3 laks, 1 sjøøret

Håelva

L:15.06–20.09 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 3 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Kvassheimsåna

L:15.07–20.09 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 3 laks

N. Varhaugelv

L:15.07–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 1 laks

Ogna

L:01.06–10.09 Ø:01.06–31.08

Døgnkvote per fisker: 3 laks, 1 sjøørret. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

S. Varhaugelv

L:15.07–31.08 Ø:Ikke åpent

Døgnkvote per fisker: 1 laks

Figgjo

L:01.06–20.09 Ø:01.06–31.08

Døgnkvote per fisker: 3 laks, 1 sjøørret. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Storåna (Sandnes)

L:Ikke åpnet Ø:Ikke åpnet

Ikke åpnet for fiske

Nordelva (Åbøelva)

L:20.07–31.08. Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 1 laks. Totalkvote for vassdraget: 15 laks

Storelva (Sauda)

L:20.07–31.08.
Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 1 laks. Totalkvote for vassdraget: 15 laks

Sokndalselva

L:15.06–20.09 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 3 laks

Jørpelandselva

L:01.07–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 3 laks.
Ikke åpnet: Mandag, tirsdag, onsdag

Hålandselva

L:15.06–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 3 laks

Suldalslågen

L:20.07–30.09 Ø:Ikke åpnet

L:10.07-20.09: nedenfor Sandsfossen. Døgnkvote per fisker: 2 laks. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Rødneelva

L:01.07–15.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 2 laks.
Ikke åpnet: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag

Svendsbøelva

L:01.08–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 2 laks

Vikedalselva

L:15.06–15.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 1 laks.
Ikke åpnet: mandag, tirsdag. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Vågselva (Ølsfjorden)

L:01.08–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 1 laks.

Åmselva

L:01.08–31.08 Ø:Ikke åpnet

Døgnkvote per fisker: 1 laks.

 

Les mer på Miljødirektoratets informasjonsside om de nye fiskereguleringene.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.