Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2021

Statsforvaltaren i Rogaland har 800 000 kr frå klima- og miljøprogrammet til å støtte regionale prosjekt i 2021. Frist for å søkje er 15. mars.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.01.2021

Regionale prioriteringar

Søknadar som støttar strategiar i Regionalplan landbruk og Regionalt bygdeutviklingsprogram kan få støtte. I 2021 ønskjer vi særskilt å få inn søknadar på følgjande område:

  • Fellestiltak som mobiliserer jordbruket til auka miljøinnsats for redusert tap av næringsstoff til sårbare vassdrag
  • Prosjekt som mobiliserer til reduksjon av klimagassutslepp i jordbruket
  • Prosjekt innan følgjande tema:
    • Informasjonstiltak om rett og god bruk av husdyrgjødsel
    • Kartlegging av avdrift frå spreiing av husdyrgjødsel med gjødselkanon. 
    • Kartlegging av effekt av vipetiltak. Til dømes effekten av bruk av vipediskar ved miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel og effekten av vipestriper i regionalt miljøprogram

Statsforvaltaren kan støtte inntil 70 prosent av den totale kostnadsramma for prosjektet, og vi viser til retningslinjene for ordninga.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.