Regionalt miljøtilskot blir utbetalt 11. mars

Fredag 11. mars blir regionalt miljøtilskot utbetalt til 1871 føretak og 45 beitelag i Rogaland. Søkjarane har fått utbetalingsbrev i Altinn, og vi anbefaler dei å lese det.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.03.2022

Fristen for å klage på utbetalinga er tre veker frå søkjar har fått utbetalingsbrevet i Altinn. Ta kontakt med landbruksforvaltninga i aktuell kommune dersom det er spørsmål til utbetalinga. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.