Endelege satsar for regionalt miljøtilskot 2022

Statsforvaltaren har i samråd med styringsgruppa for Regionalt miljøprogram og SMIL fastsett dei endelege satsane for regionalt miljøtilskot i 2022. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.02.2023

Økonomisk ramme for Regionalt miljøprogram blei auka ved jordbruksoppgjeret i 2022, og fleire av satsane for 2022 er auka samanlikna med 2021. Endelege tilskotssatsar finn du vedlagt i artikkelen. 

Utbetaling

I 2022 godkjende kommunane 1935 søknadar om regionalt miljøtilskot i Rogaland. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskotet 10. mars 2023. Det blir ikkje sendt ut tilskotsbrev på papir, men søkarane finn vedtaksbrevet i "Min meldingsboks" i Altinn. Søkarane får varsel om brevet på e-post eller SMS.  

Klage på vedtak om utbetaling

Søkarar som vil klage på vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskot må gjere det innan tre veker frå tilskotsbrevet er mottatt. Klagen skal dei rette mot kommunen. Dersom kommunen ikkje tek klagen til følgje, går saka vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren er klageinstans for vedtak fatta av kommunen. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.