Bærekraftsuka 2023

Dato:
20. november 2023 09:00 - 24. november 2023 15:00
Stad:
Rogaland, Statens hus, flere digitale arrangement
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Rogaland

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka for 3. gang.

 

Publisert 28.06.2023

Vi inviterer til flere eksterne arrangementer, både stedlige og digitale. Husk å følge oss på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

Program (oppdateres)

Tid

Mandag

 

Følg oss daglig på Instagram, LinkedIn og Facebook

09:00

Vi markerer Barnekonvensjonen sin bursdag!appell

appell v/ Kannik skole

sang v/ Solvang barnehage

Strømmes på Statsforvalterens Facebookside

lenke

09:15

Åpning av Bærekraftsuka 2023

v/ statsforvalter Bent Høie

09:30

Preparing for climate change and pandemics: sustainable ecosystems and healthcare by 2030

v/ professor Jeffrey Braithwaite

09:00-15:45

Plan og Byggesakskonferansen dag 1

v/ Rogaland Fylkekommune og Statsforvalteren i Rogaland

lenke 

12:00-14:30

Tilsynskonferansen

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

13:15-15:00

Hvordan kan gården som arena og Inn på tunet (IPT) bidra til å forebygge utenforskap og bedre psykisk helse blant barn og unge?

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

 Tid

Tirsdag

 

Følg oss daglig på Instagram, LinkedIn og Facebook

09:00-15:30

Plan og Byggesakskonferansen dag 2

v/ Rogaland Fylkekommune og Statsforvalteren i Rogaland

lenke

10:00-11:30

Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

12:00-15:00

Fagdag bolig barn i lavinntekt

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

Tid

Onsdag

 

Følg oss daglig på Instagram, LinkedIn og Facebook

09:00-15:30

Medvirkning - Ka e problemet?

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

09:30-11:00

Webinar om forurensingsloven for kommunene

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

12:00-14:30

Universell utforming

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

Tid

Torsdag

 

Følg oss daglig på Instagram, LinkedIn og Facebook

12:00-15:30

Seminar om kommuneøkonomi og inntektssystemet- for kommuner

v/ Statsforvalteren i Rogaland
lenke

12:00-15:30

Digital fagdag-vurdering av barnets beste

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke
Tid

Fredag

 
Følg oss daglig på Instagram, LinkedIn og Facebook
12:00-13:30

Skog, sirkulær økonomi, kommunale innkjøp

v/ Statsforvalteren i Rogaland

lenke

 

Dato:
20. november 2023 09:00 - 24. november 2023 15:00
Stad:
Rogaland, Statens hus, flere digitale arrangement
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Rogaland