Digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordning for kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT

Dato:
21. november 2023 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt møte
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland v/utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl., universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og interesseorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
19. november 2023 00:00

Barnehage- og skoleeiere kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for barnehage- og skoleåret 2024-2025. 

Publisert 08.09.2023

I Bærekraftsuka arrangerer vi digitalt informasjonsmøte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, som gjelder for disse tre kompetanseordningene: 

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage 
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole 
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

 
Informasjonsmøtet er gratis og avholdes på teams 21. november kl 10:00.

Påmelding innen 19. november via denne siden.

Påmeldte vil få tilsendt lenke til møtet på e-post ila mandag 20.november.

Innhold

Vi informerer og går mer i dybden om følgende tema: 

 • de tre ulike kompetanseordningene og hva tilskudd kan brukes til  
 • om partnerskap mellom eiere og universitet/høgskoler og/eller nasjonale kunnskapssenter 
 • hvem som kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager og/eller skoler 
 • spesielt for ordningen i Rogaland 

Frist for å melde behov i tilskuddsordning for kompetanseutvikling er 1. februar 2024. 

Målgrupper  

Alle som vil vite mer om tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i barnehager og skoler kan delta, og vi ønsker spesielt velkommen til 

 • eiere av kommunale og private barnehager og skoler 
 • styrere/daglig ledere og rektorer 
 • barnehagemyndigheter 
 • representanter fra PPT
 • andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl. 
 • universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter 
 • arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og interesseorganisasjoner 

 
Tilgang til møtet 

Du får tilsendt lenke til møtet på epost.  
Vi kommer også til å legge ut lenken på denne siden.  

Dato:
21. november 2023 10:00 - 11:30
Stad:
Digitalt møte
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland v/utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler, styrere/daglig ledere og rektorer, barnehagemyndigheter, representanter for PPT, andre aktører i «Laget rundt barnet», f.eks. helsesykepleier, barnevern, BUP m.fl., universitet, høgskoler og nasjonale kunnskapssenter, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og interesseorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
19. november 2023 00:00