Digital fagdag Bolig – barn i lavinntektsfamilier

Dato:
21. november 2023 12:00 - 15:00
Stad:
Teams: lenke blir sendt til påmeldte i forkant
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med barn og unge, bosetting, sosialt arbeid
Påmeldingsfrist:
20. november 2023 00:00

Hva betyr det å være barn i lavinntektsfamilier og hva kan kommunen gjøre for å gi barn i lavinntektsfamilier en stabil bosituasjon? 

Publisert 29.09.2023

I Bærekraftsuka setter vi søkelys på barn i lavinntektsfamilier. En stabil bolig i et trygt og godt oppvekstmiljø, er viktig for å gi barn gode rammer og  en bærekraftig oppvekst.

Fagdagen vil gi kunnskap og inspirasjon til å jobbe mer helhetlig og tverrfaglig for å finne de gode løsningene for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Med oss på fagdagen har vi leder av ekspertutvalget for barnefattigdom, professor Mari Rege og journalist og forfatter Maria Lavik. Maria har skrevet bok om hvordan det oppleves å vokse opp i en lavinntektsfamilie. Stavanger kommune vil dele hvordan de samhandler og jobber for å få til gode bo og oppvekstkår for barn og unge.

 

Fadagen er digital, deltakelse er gratis, påmelding via dette skjema.

Innhold

Kl 12.00-13.00 Ekspertutvalget for fattigdom

v/ professor Mari Rege

Kl 13.00-14.00 Vi dei fattige. Om hvordan det er å vokse opp en lavinntektsfamilie med vekt på boforhold

v/ journalist og forfatter Maria Lavik

Kl 14.00-15.00 Hva gjør kommunen for å ivareta bosituasjonen for barn i lavinntektsfamilier? Og hvordan koordinerer de seg for å ivareta barn og unge i denne situasjonen?

v/ Stavanger kommune

Dato:
21. november 2023 12:00 - 15:00
Stad:
Teams: lenke blir sendt til påmeldte i forkant
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som jobber med barn og unge, bosetting, sosialt arbeid
Påmeldingsfrist:
20. november 2023 00:00