Informasjon om skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd informasjon til elevar og foreldre om nye reglar for eit trygt og godt skolemiljø. 

Publisert 04.09.2017

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevenane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

Informasjon til foreldre og elevar

For å hjelpe skolane med å formidle regelverket, har Utdanningsdirektoratet laga eit skriv som skolane kan dele ut til elevane, ein PP-presentasjon som kan visast på foreldremøter og ein plakat som kan hengjast opp på skolen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar