Klage på standpunktkarakter

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer. Klage på vurdering er regulert i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.

Du som er elev i grunnskolen, kan her finne informasjon om hva du kan klage på, hvem som kan klage, og hvordan du går fram hvis du vil klage. 

Skolen finner informasjon om klagebehandling på standpunktkarakter i fag her og til klage på karakter i orden og atferd her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.04.2024

Klage på standpunktkarakter i fag i grunnskolen

Alle elevar har rett til å klage på standpunktkarakter dersom eleven meiner at gjeldande reglar for fastsetting av standpunktkarakter ikkje er følgt. Eleven har også rett til å klage dersom han eller ho ikkje har blitt vurdert i faget (vedtak om IV). Det er ikkje klagerett på undervegsvurderinga. Klagen må vere skriftleg og skal sendast til skolen.  


Publisert 08.04.2024

Klage på standpunktkarakter i orden og åtferd i grunnskolen

Ved klage på karakter i orden og i åtferd skal kontaktlæraren til eleven og rektor gi fråsegn som saman med klagen skal sendast til Statsforvaltaren som er klageinstans. Klagaren skal ha kopi av fråsegna.


Publisert 08.04.2024

Hvordan elev og foresatt kan klage på standpunktkarakter

Du kan klage på alle karakterer på vitnemålet. Klageretten gjelder også hvis du ikke får tallkarakter til standpunkt (IV). Du kan ikke klage på underveisvurderingen. Dersom du eller dine foresatte mener at skolen ikke har gitt deg den underveisvurderingen du har rett på, kan dere ta dette opp med skolen.