Høyringar - miljø og klima

Høyringar tekst

Har du innspel?

 

Fylkesmannen legg saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei. Høyringar som gjeld klima og miljø, etter mellom anna forureiningslova, naturmangfaldlova, laks- og innlandsfiskelova og viltlova, finn du nedanfor.

Høyringar innanfor andre fagområde hos Fylkesmannen finn du her.

.