25.09.2014

Sjekk dine nye kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har laga eit verkty der ein kan få informasjon om ein tenkt ny kommune.


25.09.2014

Ikkje lånegodkjenning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender ikkje forslag om at fylkesmannen skal godkjenne låneopptak i kommunane til Stortinget.


25.09.2014

Startskott for kommunereforma

På Fylkesmannen sin oppstartskonferanse for kommunereforma gikk startskottet for kommunereforma i Møre og Romsdal.


01.09.2014

Ordførarane invitert til kommunereform

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer alle ordførarane i landet til å delta i kommunereforma.


26.06.2014

Bymøte om kommunereformen – 25. juni

Fylkesmannen inviterte ordførere og rådmenn i våre 3 største byer inn til en uformell prat om kommunereformen, onsdag 25. juni.


25.05.2014

Kommunereforma hovudtema på konferansen om kommuneproposisjonen

Hovudtema på den årlege konferansen om kommuneproposisjonen var kommunereformen, og statssekretær Jardar Jensen innleia om regjeringa mål for reforma.


20.05.2014

Bli betre kjent med nabokommunen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har samla nyttig informasjon om kommunane i samband med kommunereforma.


15.05.2014

Statleg godkjenning av kommunane sine låneopptak

Regjeringa legg fram forslag om at alle vedtak om å ta opp lån i kommunane skal godkjennast av fylkesmannen.


14.05.2014

Økonomiske gulrøtter i kommunereforma

Regjeringa har økonomiske virkemidlar for kommunar som ønskjer å slå seg saman i kommunereforma.


14.05.2014

Regjeringa sine mål for kommunereforma

I kommuneproposisjonen la regjeringa inn ein meldingsdel med mål, rammer og gjennomføringsplan for den varsla kommunereforma.