Grunnlagsdokument kommunereforma

Alle vedtak og grunnlagsdokument frå kommunane skal vere sendt Fylkesmannen innan 1. juli 2016. Då starter Fylkesmannen arbeidet med å gå igjennom materialet for å gjere vår tilråding til KMD.

Klikk på kommunenamnet for å sjå grunnlagsdokumenta den einskilde kommunen har sendt inn.

 Knr

  Kommune    
1502   Molde    
1504   Ålesund    
1505   Kristiansund    
1511   Vanylven    
1514   Sande    
1515   Herøy    
1516   Ulstein    
1517   Hareid    
1519   Volda    
1520   Ørsta    
1523   Ørskog    
1524   Norddal    
1525   Stranda    
1526   Stordal    
1528   Sykkylven    
1529   Skodje    
1531   Sula    
1532   Giske    
1534   Haram    
1535   Vestnes    
1539   Rauma    
1543   Nesset    
1545   Midsund    
1546   Sandøy    
1547   Aukra    
1548   Fræna    
1551   Eide    
1554   Averøy    
1557   Gjemnes    
1560   Tingvoll    
1563   Sunndal    
1566   Surnadal    
1567   Rindal    
1571   Halsa    
1573   Smøla    
1576   Aure    

Grunnlagsdokument

På denne sida finn du dei ulike kommunane sine grunnlagsdokument, som skal leggast til grunn i høve Fylkesmannen si tilråding.

Det er difor viktig at kommunane sjekker at Fylkesmannen har fått tilsendt all relevant dokumentasjon frå kommunen.