Kommunereforma

.


Publisert 14.06.2017

Endringar i kommunestrukturen i Møre og Romsdal

Stortinget fatta den 8. juni 2017, vedtak om endringar i kommunestrukturen - Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017).


Publisert 20.04.2017

Infoskriv nr 2/2017

Fylkesmannen gir med dette ut infoskriv nr. 2 til nye kommunar. I dette INFOskrivet er det spesielt fokus på kva kommunane må gjere i høve til saksgang fram til kongeleg resolusjon hausten 2017.


Publisert 30.03.2017

Prosjektleiarsamling for nye kommunar i Møre og Romsdal, 28. og 29. mars

Prosjektleiarar, rådmenn og andre som arbeider med etablering av nye kommunar i Møre og Romsdal, møttes denne veka i Molde til første felles samling.


Publisert 16.03.2017

Nettverkssamling for nye kommunar i Ålesund

14. og 15. mars var det nettverkssamling for dei nye kommunane i Møre og Romsdal.


Publisert 07.03.2017

Infoskriv nr 1/2017 - nye kommunar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen sender med dette ut informasjon og planar om arbeidet som ventar nye kommunar. I infoskriv nr. 1/2017 - er det spesielt fokus på inndelingslova og planar framover.


Publisert 10.02.2017

Historisk markering av nye Norddal og Stordal kommune

I dag fredag 10. februar markerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ordførarane i Norddal og Stordal oppstarten av nye Norddal og Stordal kommune.


Publisert 30.01.2017

Gratulerer Norddal og Stordal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gratulerer kommunane  Norddal og Stordal med vedtak om samanslåing.


Publisert 09.01.2017

Endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i dag sendt endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016, som tillegg til tilrådinga om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal.


Publisert 09.11.2016

Fylkesmannen og KS besøkte Nye Fræna og Eide kommune

Foreløpig fellesnemnd med varamedlemmar i Nye Fræna og Eide kommune hadde i går besøk av Fylkesmannen og KS.


Publisert 04.10.2016

Fylkesmannen si tilråding

Fylkesmannen tilrår at framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal omfattar ein reduksjon frå 36 til 7 kommunar. I kvar av dei nye komunane inngår to eller fleire av dagens kommunar.