Ny kommune 2020


Publisert 17.09.2018

Fylkesmannen i møte med nye Ålesund kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Ålesund kommune, 12. sept. 2018, for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av kommunane Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund.


Publisert 03.09.2018

Fylkesmannen i møte med nye Volda kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Volda kommune for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av Volda og Hornindal kommune den 24. aug. 2018.


Publisert 17.08.2018

Fylkesmannen i møte med nye Fjord kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Fjord kommune for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av Stordal og Norddal kommune. Fylkesmannen er godt nøgd med framdrifta.


Publisert 24.01.2018

Kartverket og Fylkesmannen har besøkt nye kommunar i Møre og Romsdal

Kartverket og Fylkesmannen besøkte den 17. og 18. jan. 4 av våre 5 nye kommunar.


Publisert 20.12.2017

4 forskrifter om samanslåing av kommunar i Møre og Romsdal er fastsett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette tirsdag 19. desember forskrift om samanslåing for kvar av dei 4 kommunesamanslåingane i Møre og Romsdal.


Publisert 08.12.2017

Oppstartssamling for samarbeidsprosjekt mellom kommunane Herøy og Vanylven

Herøy og Vanylven møtte 6. og 7. desember til ei oppstartssamling for samarbeidsprosjektet kommunane imellom.


Publisert 04.10.2017

Grensejusteringar i samband med kommunereformen

Fylkesmannen er av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bedt om å utgreie søknadar om grensejusteringar som involverar kommunane Norddal, Gjemnes, Sandøy, Stranda, Molde og Aukra, samt nye Fjord kommune.


Publisert 03.10.2017

Fylkesovergripande møte på Grodås i Sogn og Fjordane

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal møtte fredag 29. september, kommunane Hornindal og Volda.


Publisert 03.10.2017

Infoskriv nr. 3/2017

Fylkesmannen sender med dette ut infoskriv nr. 3 til nye kommunar. I dette INFO-skrivet er det spesielt fokus på økonomiplan, prosjektorganisering, saksbehandlingsreglar, eigedomsskatt og organisasjonsnummer for nye kommunar.


Publisert 28.06.2017

Historisk felles kommunestyremøte for Eide og Fræna

Kommunestyra i Eide og Fræna var i dag 28. juni samla på Vonheim i Malmefjorden til eit historisk felles kommunestyremøte i det som skal bli Hustadvika kommune.


Kontaktpersonar

Oversikt over rettleiarar for kommunar som vil slå seg saman

Kommunar som skal slå seg saman står ovanfor ein omfattande prosess. Her har regjeringa samla ei rekkje rettleiarar som kan være til hjelp, samt tilbod om eit eige oppfølgingstilbod.