17.09.2018

Fylkesmannen i møte med nye Ålesund kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Ålesund kommune, 12. sept. 2018, for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av kommunane Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje og Ålesund.


03.09.2018

Fylkesmannen i møte med nye Volda kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Volda kommune for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av Volda og Hornindal kommune den 24. aug. 2018.


17.08.2018

Fylkesmannen i møte med nye Fjord kommune

Fylkesmannen inviterte seg til møte med nye Fjord kommune for å få ei oppdatering på status i arbeidet med samanslåinga av Stordal og Norddal kommune. Fylkesmannen er godt nøgd med framdrifta.


24.01.2018

Kartverket og Fylkesmannen har besøkt nye kommunar i Møre og Romsdal

Kartverket og Fylkesmannen besøkte den 17. og 18. jan. 4 av våre 5 nye kommunar.


20.12.2017

4 forskrifter om samanslåing av kommunar i Møre og Romsdal er fastsett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette tirsdag 19. desember forskrift om samanslåing for kvar av dei 4 kommunesamanslåingane i Møre og Romsdal.


08.12.2017

Oppstartssamling for samarbeidsprosjekt mellom kommunane Herøy og Vanylven

Herøy og Vanylven møtte 6. og 7. desember til ei oppstartssamling for samarbeidsprosjektet kommunane imellom.


22.11.2017

Oppstartsmøte for grensejusteringar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
(KMD) å utgreie 5 grensejusteringar i Møre og Romsdal
.


04.10.2017

Grensejusteringar i samband med kommunereformen

Fylkesmannen er av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bedt om å utgreie søknadar om grensejusteringar som involverar kommunane Norddal, Gjemnes, Sandøy, Stranda, Molde og Aukra, samt nye Fjord kommune.


03.10.2017

Fylkesovergripande møte på Grodås i Sogn og Fjordane

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal møtte fredag 29. september, kommunane Hornindal og Volda.


03.10.2017

Infoskriv nr. 3/2017

Fylkesmannen sender med dette ut infoskriv nr. 3 til nye kommunar. I dette INFO-skrivet er det spesielt fokus på økonomiplan, prosjektorganisering, saksbehandlingsreglar, eigedomsskatt og organisasjonsnummer for nye kommunar.


Kontaktpersoner

Oversikt over rettleiarar for kommunar som vil slå seg saman

Kommunar som skal slå seg saman står ovanfor ein omfattande prosess. Her har regjeringa samla ei rekkje rettleiarar som kan være til hjelp, samt tilbod om eit eige oppfølgingstilbod.