14.06.2017

Endringar i kommunestrukturen i Møre og Romsdal

Stortinget fatta den 8. juni 2017, vedtak om endringar i kommunestrukturen - Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017).


20.04.2017

Infoskriv nr 2/2017

Fylkesmannen gir med dette ut infoskriv nr. 2 til nye kommunar. I dette INFOskrivet er det spesielt fokus på kva kommunane må gjere i høve til saksgang fram til kongeleg resolusjon hausten 2017.


30.03.2017

Prosjektleiarsamling for nye kommunar i Møre og Romsdal, 28. og 29. mars

Prosjektleiarar, rådmenn og andre som arbeider med etablering av nye kommunar i Møre og Romsdal, møttes denne veka i Molde til første felles samling.


16.03.2017

Nettverkssamling for nye kommunar i Ålesund

14. og 15. mars var det nettverkssamling for dei nye kommunane i Møre og Romsdal.


07.03.2017

Infoskriv nr 1/2017 - nye kommunar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen sender med dette ut informasjon og planar om arbeidet som ventar nye kommunar. I infoskriv nr. 1/2017 - er det spesielt fokus på inndelingslova og planar framover.


10.02.2017

Historisk markering av nye Norddal og Stordal kommune

I dag fredag 10. februar markerte Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ordførarane i Norddal og Stordal oppstarten av nye Norddal og Stordal kommune.


30.01.2017

Gratulerer Norddal og Stordal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gratulerer kommunane  Norddal og Stordal med vedtak om samanslåing.


24.01.2017

Fylkesmannen og KS inviterer fellesnemndene for etablering av nye kommunar til samling

Det overordna målet med samlinga er å gje fellesnemndene fagleg påfyll som supplement til dei sentrale samlingane, og bidra til å gje nemndene sine medlemer eit felles grunnlag for rolleforståing og oppgåveløysing.


09.01.2017

Endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i dag sendt endring av vedtak og prosessar i kommunane sidan 1.10.2016, som tillegg til tilrådinga om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal.


09.11.2016

Fylkesmannen og KS besøkte Nye Fræna og Eide kommune

Foreløpig fellesnemnd med varamedlemmar i Nye Fræna og Eide kommune hadde i går besøk av Fylkesmannen og KS.