Pukkellaks

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
I 2023 er det forventet storinntrykk av pukkellaksen i Finnmarkselvene. Statsforvalteren bistår inn i kampen mot den uønska arten. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark.

Pukkellaks er en uønska art i Norge og er vurdert til å være en trussel mot stedegne laksefisk og økosystemene i norske elver. Det er viktig å hindre at pukkellaks får etablere seg. I 2023 gjøres det en stor innsats i Finnmark og Troms for å bekjempe pukkellaksen.

Økning i bestanden av pukkellaks

Det har vært innslag av pukkellaks i norske elver i årevis, men de siste årene har vi sett en økning av innslaget som har skapt bekymring både hos fiskere, forskere og forvaltningen. I 2019 ble det gjennomført tiltak mot pukkellaks i noen elver. I 2021 var bestanden nesten tidoblet i forhold til tidligere, og det ble lagt ned en stor dugnadsinnsats for å hindre pukkellaksen i å vandre opp i elvene.

Innsatsen for å bekjempe pukkellaks i elvene i 2023

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i 2023 fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å kjøpe inn fiskefeller og å tilrettelegge for drift av pukkellaksuttak i fylket. I 30 elver har Statsforvalteren inngått avtaler med lokale fiskeforeninger/grunneiere om å ta ut pukkellaks mot godtgjørelse fra staten. Dette gjelder elver i området fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark til Kvalsundelva i Vest-Finnmark. Prioriteringen av elver og metoder er gjort etter føringer i den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks.

I mange andre elver tas pukkellaks ut på initiativ fra grunneierlag og frivillige organisasjoner, med tillatelse fra Statsforvalteren. Noen av disse får også støtte fra Miljødirektoratet (søknadsfrist utgått for 2023).

Har din forening lyst til å bidra?

Er du med i en forening som enda ikke har satt i verk tiltak mot pukkellaks i år? Dere kan fremdeles søke om fisketillatelse for uttak på eget initiativ. Prioritert redskap er fiskefelle, men det kan også gis tillatelse til bruk av andre redskap. Det er hovedsakelig lag og foreninger som får slike tillatelser, men i noen særtilfeller kan også enkeltpersoner få tillatelse. Skjema for søknad om fisketillatelse finner du under «dokumenter» på denne siden. Det er laget en egen veileder for å bygge fiskefelle, den finner du også under «dokumenter».

Dersom du ønsker å gjøre tiltak i sjø skal du henvende deg til Miljødirektoratet.

 


Publisert 18.01.2024

Fem prosjekter får penger til å utvikle kunstig intelligens

Fire teknologiselskaper er nå med i kampen om å lage den beste løsningen for å bekjempe pukkellaks – med kunstig intelligens. De får nå penger til å utvikle sine konsepter.


Publisert 20.11.2023

Samlet over 100 pukkellaksforskere og forvaltere

Kan pukkellaks få lakselus? Og hvor stor effekt har utfisking? Dette og mere til var tema da over 100 forskere og forvaltere fra en rekke land møttes i Pasvik til et internasjonalt pukkellaksmøte nylig.


Publisert 07.08.2023

Flere elver får pukkellaks-penger

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har så langt tildelt 1,3 millioner kroner ekstra til kamp mot pukkellaksen til flere elver i Finnmark. Og nå er over 200.000 uønskede pukkellaks tatt opp av norske elver


Publisert 31.07.2023

140 000 pukkellaks tatt

Ferskeste oversikt viser at det er tatt hele 141.524 pukkellaks i fellene som er satt opp både i Troms og Finnmark og lenger sør.


Publisert 24.07.2023

Nå er mer enn 85.000 pukkellaks fanget

De siste flyteristfellene er nå på plass i Finnmark i Børselv og Stabburselva. Så langt har omlag 85.000 pukkellaks blitt fanget.


Publisert 03.07.2023

Over 3700 pukkellaks er tatt ut av fellene: Dette er status nå

Alle 15 pukkellaksfellene fra og med Tanavassdraget til Grense Jakobselv er nå i drift. Så langt er det registrert uttak av over 3700 pukkellaks i Finnmark.


Publisert 27.01.2023

Kjøper feller for over 5 millioner

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har inngått avtale om kjøp av fire nye fiskefeller som skal settes inn i kampen mot pukkellaksen. Prisen er 5,3 millioner kroner.


Publisert 01.09.2022, Sist endret 25.03.2022

Kampen mot pukkellaksen

Pukkellaksen har invadert vassdrag i hele Norge, spesielt i Øst-Finnmark. Flere elver anslår mot slutten av sesongen at mengden i år er ti ganger så stor som i 2019. Statsforvalteren er bekymra, men roser all innsatsen fra frivillige. 


Publisert 25.05.2022

Pukkellaksyngel i hele Nord-Norge

Pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Dette viser en nylig avslutta kartlegging gjennomført av statsforvalterne i de nordnorske fylkene.


Publisert 25.03.2022

Rekordmange pukkellaks på vei – skal bekjempes med «alle midler»

2021 kan gi rekordstore mengder pukkellaks i elvene våre. Nå kan foreninger få utvidet tillatelse til fangst med fiskefeller, garn og not.


Fakta for 2023

  • Statsforvalteren har et budsjett på 28 millioner kroner til innkjøp og drift av pukkellaksfeller i Troms og Finnmark.
  • I 30 elver har Statsforvalteren inngått avtaler med lokale fiskeforeninger/grunneiere om å ta ut pukkellaks. Dette gjelder elver i området fra Sør-Varanger i Øst-Finnmark til Kvalsundelva i Vest-Finnmark.
  • I mange andre elver tas pukkellaks ut på initiativ fra grunneierlag og frivillige organisasjoner - med tillatelse fra myndighetene. Noen av disse får også støtte fra det offentlige.