Samlet over 100 pukkellaksforskere og forvaltere

Pukkellaks fotografert under vann
Store mengder pukkellaks strømmet opp i norske elver i 2023. Erfaring fra sommerens invasjon er nyttig både for forskere og forvaltere med tanke på flere sesonger med invasjon av pukkellaks. Foto: Malin Solheim Høstmark.

Kan pukkellaks få lakselus? Og hvor stor effekt har utfisking? Dette og mere til var tema da over 100 forskere og forvaltere fra en rekke land møttes i Pasvik til et internasjonalt pukkellaksmøte nylig.

Publisert 20.11.2023

Dette er det tredje internasjonale seminaret om pukkellaks som er gjennomført, og seminaret samlet forskere og forvaltning i de nordiske landene, Europa og Nord-Amerika, for å diskutere den siste utviklingen av pukkellaksinvasjonen, overvåking, effekten av utfiskingstiltak og videre kunnskapsinnhenting om mulige økologiske effekter som følge av invasjonen.

Seminaret ga mulighet til å både dele informasjon og finne nye muligheter for samarbeid for å finne svar på de mange spørsmålene som invasjonen av pukkellaks reiser.

Pukkellaksinvasjonen har skapt en situasjon ingen har opplevd, og det er usikkert hvordan fremtiden vil se ut i elvene både i Norge og i landene rundt Nord-Atlanteren.

Lus og alger

Blant temaene på seminaret var hvordan både lakselus og algeproduksjon i elvene kan utvikle seg som følge av mer pukkellaks.

Det er en bekymring for at store mengder pukkellaks i sjøen kan føre til økt mengde lus og bli et problem for villaksen, sjøørreten og sjørøya. For det viser seg at også pukkellaks kan ha lakselus, og dermed bidra til problemet med lakselus.

Når det viser seg at pukkellaksen er en vert for parasitten, så er det en bekymring for at antall verter i fjordene øker. Lakselusen som sitter på pukkellaksen slipper ut luselarver. Luselarvene leter etter en laksefisk å feste seg på, og dette skjer samtidig som laksesmolten, sjøørreten og sjørøya skal ut i sjøen for å vokse seg store. For mange lakselus på en fisk kan føre til dårlig vekst eller død.

Det er og viktig å undersøke mer om pukkellaksens evne til å vende tilbake til elva den ble født. Det er fra før kjent at pukkellaksen, som den vanlige laksen, kan bruke magnetisme og lukt for å finne veien tilbake til sin fødeelv for å gyte. Resultater fra DNA-analyser som ble lagt frem på seminaret antyder at det er slik også for den pukkellaksen som har blitt flyttet til en del av kloden der den ikke hører hjemme. Det vil i så fall være positivt med tanke på å få effekter av utfiskingstiltakene i den enkelte elv i nord.

Seminaret ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Miljødirektoratet, med støtte fra Klima- og miljødepartementet.

Lenke til rapporten finner du til høyre på siden.