Tre selskaper får bygge KI-prototyper for pukkellaks

Kunstig intelligens skal testes ut for å skille pukkellaksen fra atlandisk laks. Nå skal tre selskaper i gang med å lage prototyper.

Tre selskaper får 2,3 millioner kroner hver til å bygge prototyper på fiskefeller som skal utnytte kunstig intelligens for å sortere ut pukkellaks.

Publisert 03.05.2024

De tre selskapene er Huawei, Mohn Technology og Fishbio.

Selskapene har dermed gått videre i konkurransen som startet med at 15 millioner kroner ble satt av til å utvikle løsninger som skal gjenkjenne og fjerne pukkellaks ved hjelp av kunstig intelligens.

Ved starten av året var fire teknologiselskaper med i konkurransen med til sammen fem prosjekter. Prosjektene fikk i utgangspunktet 250.000 kroner hver for å beskrive hvordan de så for seg en prototype. Og nå er det altså tre ulike prototyper det skal jobbes videre med.

Tester to neste år

- Vi er fornøyde med å ha fått inn flere gode forslag til hvordan en slik automatisk fiskefelle kan bygges, og nå har vi valgt ut de tre som vi mener er best. Når disse er bygget skal vi velge ut to som blir testet i praksis når pukkellaksen kommer tilbake i 2025, sier fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det er Miljødirektoratet som har ansvaret for den nasjonale strategien for å bekjempe pukkellaks, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark kjøper inn utstyr og inngår avtaler om drift med fiskeforeninger og grunneierlag. 

- Vi håper kunstig intelligente fiskefeller kan hjelpe oss med å bekjempe pukkellaksen mer effektivt og treffsikkert, og ta vare på stedegne arter som vår egen laks, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Statsforvalterens fellestjenester leder prosjektet der Staten har invitert private aktører til å konkurrere om å utvikle feller med automatisk sortering av fisk.

Når prosjektet er fullført, er planen å lyse ut en vanlig anbudskonkurranse for å levere fiskefeller med kunstig intelligens. Forhåpentligvis kan dette være på plass i mange elver i 2027.

Pukkellaksen kommer store mengder mot norskekysten annet hvert år. 2023 var det siste året med en større invasjon, og da ble det tatt over 260000 pukkellaks i norske elver, og nesten 100 000 i sjølaksefisket. Flest ble fanget i ulike typer feller i elvene. Det ble også benyttet not, garn, harpun og stang.

Kontaktpersoner