Fem prosjekter får penger til å utvikle kunstig intelligens

Pukkellaks fanget i felle
Over 240.000 pukkellaks ble fanget i feller sommeren 2023. Nå jobbes det med å utvikle kunstig intelligens for å sortere ut pukkellaks fra atlanterhavslaks. Foto: Malin Solheim Høstmark.

Fire teknologiselskaper er nå med i kampen om å lage den beste løsningen for å bekjempe pukkellaks – med kunstig intelligens. De får nå penger til å utvikle sine konsepter.

Publisert 18.01.2024

Totalt 15 millioner kroner er satt av til å få utviklet løsninger som gjenkjenner og fjerner pukkellaksen ved hjelp av kunstig intelligens. Dette skal gjøre sorteringen av fisken i fiskefellene enklere. Målet er at kun pukkellaksen blir fanget, mens vanlig laks, sjøørret og sjørøye sluses raskt forbi fella og kan svømme videre oppover elva.

Fire selskaper – fem prosjekter

De fire selskapene som nå er med i konkurransen om å utvikle nye løsninger er amerikanske Fishbio, og Whooshh Innovations INC, Huawei Technologies Norway AS med base i Oslo og Mohn Technology AS fra Bergen.

Whooshh Innovations INC har levert to ulike ideforslag, og begge er med videre i konkurransen.

De fem prosjektene får i første fase 250 000 kroner hver for å beskrive hvordan de ønsker å bygge en prototype. Tre av de fem forslagene skal velges ut i neste fase, og vil få mer penger til å realisere sin idé. I siste fase vil de to beste prototypene bli testet i elver i 2025.

Miljødirektoratet har ansvaret for den nasjonale strategien for å bekjempe pukkellaks og Statsforvalteren i Troms og Finnmark kjøper inn utstyr og inngår avtaler om drift med fiskeforeninger og grunneierlag.  

Statsforvalterens fellestjenester leder prosjektet der Staten har invitert private aktører til å konkurrere om å utvikle feller med automatisk sortering av fisk.

- Håper prosjektet blir til hjelp

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er fornøyd med at flere selskaper har meldt sin interesse for dette prosjektet.

- Vi har nå kommet ett skritt videre, og ser frem til å motta mer detaljerte beskrivelser av de ulike konseptene. Vi håper dette prosjektet leder frem til ny teknologi som kan hjelpe oss med å kontrollere mengden pukkellaks som gyter i elvene, med minst mulig forstyrrelser og skader på de vanlige fiskene som vi prøver å beskytte.

Når prosjektet er fullført, er planen å lyse ut en vanlig anbudskonkurranse for å levere fiskefeller med kunstig intelligens. Forhåpentligvis kan dette være på plass i mange elver i 2027.

Pukkellaksen kommer store mengder mot norskekysten annet hvert år. 2023 var det siste året med en større invasjon, og da ble det tatt over 260000 pukkellaks i norske elver, og nesten 100 000 i sjølaksefisket. Flest ble fanget i ulike typer feller i elvene. Det ble også benyttet not, garn, harpun og stang.

Kontaktpersoner

Les mer om anskaffelsesprosessen

Slik bekjempes pukkellaksen