Utvalgte kulturlandskap

Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene.

Les mer på Landbruksdirektoratet: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Statsforvalterens landbruksavdeling koordinerer ordningen med utvalgte kulturlandskap i samarbeid med Samediggi/Sametinget, fylkeskommunen og Statsforvalterens miljøavdeling.

Grunneiere og andre lokale ildsjeler som skjøtter og tilrettelegger i områdene kan søke kommuen om tilskudd.

Pengene kan blant annet gå til restaurering av gamle bygninger på gårdstun og setrer, rydding av gjengrodde naturbeiter og veifar, istandsetting av kulturminner, etablering av gjerder, slått og beite, investeringer, planlegging samt informasjonstiltak.


Publisert 31.05.2023

Fra Tore Hund til rockelåve

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i vår arrangert møter om næringsutvikling i kulturlandskap i Kvæfjord og Porsanger for grunneiere, drivere og andre interesserte fra områdene rundt de utvalgte kulturlandskapene Skallan – Rå i Kvæfjord og Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger.

 


Publisert 11.06.2021

Karlsøya og Reinøya, et utvalgt kulturlandskap?

Karlsøya og Nordeidet er nominert som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

 


Publisert 18.08.2020

Billefjord best i landet på kulturlandskap

Billefjord i Porsanger er best i landet på å ta vare på kulturlandskap. I dag fikk det utvalgte kulturlandskapet den nasjonale kulturlandskapsprisen av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.   


Slik søker du tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap

Det er kommunene som utlyser, setter vilkår, satser og søknadsfrist for aktuelle tiltak som kan få tilskudd i UKL-områdene. Midlene utlyses som regel i mars. Ta kontakt med aktuell kommune for mer informasjon.

Porsanger kommune:

Ingrid Golten (ingrid.golten@porsanger.kommune.no) 48 50 34 63

Kåfjord kommune:

Birger Olsen (birger.olsen@kafjord.kommune.no) 77 71 92 57

Kvæfjord kommune:

Gyrd Harstad (gyrd.harstad@kvafjord.kommune.no 46 91 19 97

Sør – Varanger kommune:

Stig Ulvang (stig.ulvang@sor-varanger.kommune.no)  97 59 46 24

 

Du sender elektronisk søknad om tilskudd via Landbruksdirektoratets nettside.

Her finner du også veiledning og regelverk for tilskuddsordningen.