Erfaringsbase/veileder for prosjektarbeid

Her samler vi ulike ressurser som er relevante for prosjektarbeid og utvikling i kommunene. Innholdet er bygget opp etterhvert som vi har drevet Prosjektnettverket for kommunene i Finnmark. Vi tar gjerne mot innspill om innhold som dere mener bør legges inn på denne siden. 

Vi har lagt ut dokumenter til høyre som fokuserer på ulike faser i prosjektarbeidet. Dokumentene 1-4 er hentet fra Elviras presentasjoner fra samlingene i 2017. Dette er altså presentasjoner og ikke direkte maler for prosjektdokumenter, men her er gode ideer. For å finne rene dokumentmaler til ulike prosjektdokumenter så anbefaler vi å hente det i de eksterne ressursene vi henviser til i rammen til høyre.

Prosjektveiviseren til DIFI er en grundig og utprøvd modell utviklet for IT-prosjekter primært. Den skiller seg litt fra den fremstillingen vi har brukt i nettverket med tanke på dokumentene prosjektbeskrivelse og prosjektplan, men den har allikevel mange gode maler. Høyskolen i Oslo og Akershus har også gode maler på sine nettsider. En annen ressurs er KS sine sider der kan man hente mange gode ideer. KS har samlet sine ressurser for innovasjon under tre hovedoverskrifter:

Framtidas kommune
Innovasjonsledelse
Sosiale investeringer 

Flere kommuner har laget egne prosjekthåndbøker for å standardisere måten prosjekter gjennomføres på og for å sikre kvalitet og gjennomføringsevne. Vi har lagt inn lenker til noen eksempler i boksene til høyre. Vi anbefaler alle som skal jobbe i prosjekt å sjekke ut noen slike prosjekthåndbøker. De inneholder veldig mye god kunnskap i en komprimert form.