Prosjeknettverk for Finnmark

Prosjektnettverket avvikles!

Sør-Varanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark har samarbeidet om et prosjektfaglig nettverk for kommunene i Finnmark fra 2017 til 2019. Nettverket er nå under avslutning. Det blir ikke arrangert flere samlinger, men nettverkslederen vil fortsette å gi veiledning til kommuner som etterspør det en stund fremover. Nettverket har gitt mye nyttig lærdom for kommunene og for Fylkesmannen om hvordan vi kan stimulere til utvikling i kommunene.

Fylkesmannsembetet for Troms og Finnmark vil fortsette å støtte utvikling i kommunene gjennom prosjektskjønnstilskudd og vi vil vurdere om det er andre tiltak/satsninger som kan understøtte utviklingsarbeidet som gjøres i kommunene. 

Bakgrunn og beskrivelse av prosjektnettverket

Kommunene stilles overfor stadig strengere krav til blant annet tjenesteutførelse og det er hele tiden en forventning om utvikling og forbedring. Prosjektarbeid er en egnet metode for utviklingsarbeid og prosjektnettverket er et virkemiddel for å stimulere til utvikling i kommuene og til å øke kommunenes kompetanse på prosjektarbeid/prosjektledelse.

Prosjektnettverket har samlinger der deltagerne møtes og får faglig påfyll. Mellom samlingene kan deltagerne bruke hverandre for erfaringsutveksling eller benytte kompetansen til nettverksleder Elvira Røst. 

Det legges opp til to samlinger i nettverket årlig en på våren og en om høsten. I 2017 har samlingene vært delt med to samlinger i Øst-Finnmar og to i Vest-Finnmark. På samlingene får deltagerne lære om teoretisk og praktisk prosjektarbeid. I tillegg får de en arena for å knytte kontakter, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer. Leder for nettverket er Elvira Røst som er en erfaren prosektleder fra Sør-Varanger kommune. Hun kan også støtte kommunene med råd og veiledning i praktisk prosjektarbeid mellom nettverkssamlingene. 

2017 var oppstatsåret for prosjektnettverket. Evaluering etter nettverkssamlingene høsten 2017 viser at kommunene ønsker at Fylkesmannen viderefører nettverket og at det bygges opp en erfaringsbase/veileder basert på innhold fra nettverkssamlingene og andre interne eller eksterne ressurser med fokus på prosjektarbeid og utvikling. 

Erfaringsbasen er opprettet og vi ønsker tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre den bedre og hvordan vi kan forbedre nettsidene om Kommunal fornying/utvikling. Tilbakemelding kan gis til Elvira Røst eller Espen Larsen


Publisert 15.02.2019

Samlinger i Prosjektnettverket våren 2018

Har du lyst å lære mer om prosjektarbeid?  Skal du lede et prosjekt i kommunal regi? Planlegger kommunen å gjennomføre utviklingsprosjekt? Fylkesmannen i Finnmark inviterer kommunene til samling for prosjektnettverket i februar 2018. Påmeldingsfrist er 31. januar. 


Publisert 15.02.2018

Samlinger i Prosjektnettverket høsten 2018

Høstens samlinger er nå gjennomført. Presentasjonene finner du her.