Produksjonstilskudd


Publisert 10.09.2019

Rett tilskudd til rett tid

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om de største utfordringene i forvaltningen av produksjonstilskudd, med fokus på riktig utbetaling av tilskudd, likebehandling og kompetanse i kommunene i Oslo og Viken.


Publisert 05.06.2019

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet gjennomfører ny massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende den som ble foretatt i fjor.


Publisert 02.05.2019

Produksjonstilskudd 2018 – avviksrapport

Avviksrapporten er nå lagt ut i eStil PT under fanen «Rapporter». Forklaring til rapporten er lagt ut på ekstranettet under eStil - PT og linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT».

 


Publisert 24.04.2019

Jordprøver og PH

NLR Viken skriver i medlemsskrivet «Nytt om korn, frø og grovfôr» nr 8/19, at det er jobbet med å finne årsaken til de store avvika i pH-resultatene.


Publisert 27.03.2019

Søknadsfristen for produksjonstilskudd går ut fredag 29.3.

Pr 25.3. kl 16 var det kommet inn 2 447 søknader i eStil-PT. Søknadsfristen går ut fredag 29.3. Den er utsatt fra 15.3. Det begynner å haste for etternølerne. Det vil ikke være mulig å levere søknad etter fristen, med mindre søkeren blir innvilget dispensasjon fra fristen.


Publisert 20.03.2019

Stoppmelding i eStil-PT

Dere som behandler PT-søknadene har antakelig stiftet bekjentskap med følgende stoppmelding i eStil-PT: