Produksjonstilskudd


Publisert 01.10.2019

Endringer i rundskriv om produksjonstilskudd

I forbindelse med søknad om produksjonstilskudd for avløsning ved ferie og fritid med søknadsfrist 15. oktober 2019, har Landbruksdirektoratet oppdatert rundskrivene. 


Publisert 10.09.2019

Rett tilskudd til rett tid

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om de største utfordringene i forvaltningen av produksjonstilskudd, med fokus på riktig utbetaling av tilskudd, likebehandling og kompetanse i kommunene i Oslo og Viken.


Publisert 05.06.2019

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet gjennomfører ny massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende den som ble foretatt i fjor.


Publisert 02.05.2019

Produksjonstilskudd 2018 – avviksrapport

Avviksrapporten er nå lagt ut i eStil PT under fanen «Rapporter». Forklaring til rapporten er lagt ut på ekstranettet under eStil - PT og linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT».

 


Publisert 24.04.2019

Jordprøver og PH

NLR Viken skriver i medlemsskrivet «Nytt om korn, frø og grovfôr» nr 8/19, at det er jobbet med å finne årsaken til de store avvika i pH-resultatene.


Publisert 27.03.2019

Søknadsfristen for produksjonstilskudd går ut fredag 29.3.

Pr 25.3. kl 16 var det kommet inn 2 447 søknader i eStil-PT. Søknadsfristen går ut fredag 29.3. Den er utsatt fra 15.3. Det begynner å haste for etternølerne. Det vil ikke være mulig å levere søknad etter fristen, med mindre søkeren blir innvilget dispensasjon fra fristen.


Publisert 20.03.2019

Stoppmelding i eStil-PT

Dere som behandler PT-søknadene har antakelig stiftet bekjentskap med følgende stoppmelding i eStil-PT: