Jordprøver og PH

NLR Viken skriver i medlemsskrivet «Nytt om korn, frø og grovfôr» nr 8/19, at det er jobbet med å finne årsaken til de store avvika i pH-resultatene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2019

Konklusjonen er at den tørre vekstsesongen i 2018 førte til at plantene ikke tok opp all den næringa som ble tilført på grunn av mangel på vann og dårlig plantevekst, samtidig som det ikke var særlig nedbør som førte til utvasking av næringsstoffer. Disse restene av næringsstoffer har ført til et overraskende fall i pH. Det anbefales heller ikke å ta ut jordprøver rett etter gjødsling. Det later til at det kun er pH som er påvirka av dette.  

 NLR antar at det etter en normal vekstsesong vil falle tilbake mot forventa. NLR vil ikke anbefale at det tas ut jordprøver denne våren, men heller avvente prøvetakinga til etter vekstsesongen 2019.