Produksjonstilskudd 2018 – avviksrapport

Avviksrapporten er nå lagt ut i eStil PT under fanen «Rapporter». Forklaring til rapporten er lagt ut på ekstranettet under eStil - PT og linken «Her finner du beskrivelse av diverse rapporter og kontroller i eStil PT».

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2019

Rapporten viser alle tilfeller der det er avvik mellom søkers og saksbehandlers oppgitte verdi  i de ulike p-kodene. Videre viser rapporten saksbehandlers registrerte avkortinger og hvordan søker og saksbehandler har svart på egenerklæringsspørsmålene. Rapporten viser ikke avvik i beregnet tilskudd, men vi vil jobbe videre med å få inkludert dette i rapporten.

I rapporten vil det være mange rader som gjelder søkers og saksbehandlers avkryssing på spørsmålene under fanen «Egenerklæring». Rapporten viser alle tilfeller der søker og saksbehandler har svart ulikt på disse spørsmålene. I tillegg viser rapporten også alle tilfeller der både søker og saksbehandler har svart at foretaket ikke har gjødslingsplan eller sprøytejournal. Selv om dette ikke er et avvik, er disse tilfellene tatt med siden det i utgangspunktet skal avkortes dersom foretaket ikke har gjødslingsplan eller sprøytejournal. Avkorting er ikke aktuelt i tilfeller der foretaket har unntak fra krav om gjødslingsplan eller i tilfeller der foretaket ikke har brukt plantevernmidler. Derfor er søkers og saksbehandlers besvarelser på oppfølgingsspørsmålene også vist i rapporten, som en tilleggsopplysning. Se rapportbeskrivelsen for nærmere informasjon. Dersom det er ønskelig å skille ut informasjon om egenerklæring fra resten av rapporten, kan dette gjøres ved hjelp av filtreringsfunksjonene i excel.