Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet gjennomfører ny massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret, tilsvarende den som ble foretatt i fjor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.06.2019

Som vi har informert om tidligere vil det i september bli lest inn arealtall fra jordregisteret, uten at kommunene må bestille oppdatering først. AR5 i sentral base må være oppdatert i god tid i forkant. Oppdateringen er viktig for all tilskuddsforvaltning der tilskudd utbetales basert på areal. Den gjøres i forkant av høstens søknadsomganger for produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd.

Viktige datoer:

20.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i lokal base. Oppdatert AR5 må sendes til Fylkeskartkontoret.

28.8.: Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i sentral base.

28.8.: Opplysninger i Landbruksregisteret om hvilke grunneiendommer som er tilknyttet hvilken landbrukseiendom bør være oppdatert.

30.8.: Landbrukseiendommer som eventuelt skal unntas oppdatering må være merket i Landbruksregisteret.

1.9.: NIBIO starter produksjon av jordregistertall (batch-jobb). Landbruksdirektoratet oppdaterer Landbruksregisteret fortløpende.

1.10.: Søknadsomgang i PT åpnes. Arealtallene i Landbruksregisteret er oppdatert.