Stoppmelding i eStil-PT

Dere som behandler PT-søknadene har antakelig stiftet bekjentskap med følgende stoppmelding i eStil-PT:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2019

Landbruksdirektoratets intensjonen med stoppmeldinga er å forhindre at tomme søknader blir attestert for utbetaling.

Stoppmeldinga dukker opp før søknaden tas til behandling. Når saksbehandler klikker på «Behandle» settes søknaden i kontrollmodus, og søknaden sjekkes på nytt. Hvis beregnet tilskudd, basert på saksbehandlers opplysninger, er over kr 0, forsvinner stoppmeldinga.

I noen tilfeller forsvinner den ikke. Eksempelvis i søknadene fra foretak som kun har hester over 3 år. Disse søknadene gir ikke tilskudd til husdyr. Beregnet tilskudd vil bli kr 0, fram til søknaden blir supplert med opplysninger om arealer, beiting og avløserutgifter til høsten. Det lar seg ikke gjøre å sette slike søknader til «Foreløpig godkjent» etter søknadsomgangen i mars. Søknadene må ligge til høsten. Først da vil det la seg gjøre å sette slike søknader til «Foreløpig godkjent».