Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
april 2021
30. apr 17 Søknad om tillatelse til mellomlagring og kompostering av biorest av avløpsslam - Henningsmoen Næringsområde i Indre Østfold kommune
30. apr 17 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Strømstangveien i Bærum kommune
29. apr 17 Oppstart av arbeidet med vern av syv skogområder
23. apr 16 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved brygge ved Grønsund i Asker kommune
15. apr 15 Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Metallco AS, Alnabru
05. apr 14 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved ny dronekai - Moss havn i Moss kommune
03. apr 13 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vestjordet i Sarpsborg kommune og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune
mars 2021
31. mar 13 Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune
20. mar 11 Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar 11 Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune
Frist Høring
april 2021
30. apr Søknad om tillatelse til mellomlagring og kompostering av biorest av avløpsslam - Henningsmoen Næringsområde i Indre Østfold kommune
30. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Strømstangveien i Bærum kommune
29. apr Oppstart av arbeidet med vern av syv skogområder
23. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved brygge ved Grønsund i Asker kommune
15. apr Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Metallco AS, Alnabru
05. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved ny dronekai - Moss havn i Moss kommune
03. apr Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vestjordet i Sarpsborg kommune og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune
mars 2021
31. mar Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til tildekking av Tåjeodden på land og motfylling i sjø i Asker kommune
20. mar Søknad om endring av eksisterende tillatelse etter forurensingsloven - Hellik Teigen AS – Øvre Eiker kommune
20. mar Søknad om tillatelse til drift av anlegg for sanering av kasserte båter - Kambo Marina AS, Moss kommune