Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring av søknad om tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune

Høringsfrist:
28. februar 2021

Nexans Norway AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i sjø ved Nexans i Halden kommune. 

Publisert 29.01.2021

Nexans Norway AS planlegger å utarbeide deres kaianlegg ved Sorgenfribukta tilknyttet sitt fabrikkområde i Halden kommune. Tiltakshaver søker om tillatelse til å mudre og sprenge 4700 m3 innenfor et område på 3000 m2. Planlagt mudringsdybde er ca. 1-4 meter ned til kote -14 meter. Før mudringsarbeidet gjennomføres skal det settes opp en spuntvegg, og det søkes i tillegg om tillatelse til å fylle ut 7000 m3 innenfor et område på 7000 m2 bak spuntveggen. Høyden på utfyllingen beregnes til å være ca. 17-29 meter. Det skal også gjennomføres pelearbeider i forbindelse med prosjektet.

Overskuddsmasser fra mudre- og pelearbeider skal leveres til godkjent mottak.

Søknaden kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 28. februar 2021. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2020/39655.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.