Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. Det er en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste.