Gode diskusjoner på veiledningsmøtet om beredskapstilsyn

- Kommunen bør se på tilsyn og avvik som en mulighet for utvikling, sa fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund da han innledet veiledningsmøtet for kommunene som skal ha tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.09.2020

Veiledningsmøte for første gang

10 av 11 av årets tilsynkommuner deltok på veiledningsmøte hos Fylkesmannen.

Det er første gang Fylkesmannen arrangerer veiledningsmøte i forkant av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap for kommunene som vil få tilsyn.

Tilsynsgruppen fra Fylkesmannen, som består av Marte Bergesen Tennfjord, Kjell Erik Kristiansen og Bente Westrum, presenterte årets tilsyn og fortalte kommunene hva lov og forskrift forventer av kommunene. Et helhetlig og systematisk samfunnsikkerhets og beredskapsarbeid krever at de ulike elementene henger sammen.

Erfaringer fra tilsyn

Det er flere læringspunkter fra tidligere tilsyn på området som kommunene kan ta med seg når de nå får besøk av Fylkesmannen. Blant erfaringene som ble delt er:

  • Tid, ressurser og kompetanse er hinder for etterlevelse av lovkrav. Det som kan bøte opp for dette er interkommunalt samarbeid og bedre kompetanseoverføringer internt i kommunen gjennom mindre silotenking.
  • Kommunene er blitt mye flinkere på gjennomføring av ROS-analyser, men mangler ROS-analyser for helse og omsorgs-tjenestene, miljørettet helsevern og smittevern.
  • Kontinuitetsplanlegging er viktig, men går ofte i glemmeboka.
  • Bruk Fylkesmannen som veileder!

Gode diskusjoner

Det var gode diskusjoner på møtet om kravene til kommunen, Fylkesmannens rolle og tolkninger av lovverket.

Det var mye informasjon som ble meddelt fra Fylkesmannen, og kommunene oppfordres til å ta kontakt med tilsynsgruppen dersom man har spørsmål eller det ting som er uklart.

Vedlagt ligger presentasjonene fra veiledningsmøtet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.