Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. De fylkesvise midlene skal tildeles etter offentlig utlysing. Søknadsfrist annonseres på nettsiden vår i god tid før fristen.

Tiltakene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøarbeid
  • formidle kunnskap fra forskningen til praktisk jordbruk og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter.

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak. Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Se fullstendige retningslinjer i høyremenyen.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes elektronisk gjennom en egen søknadsportal som er tilgjengelig gjennom Altinn. Lenke til søknadsportalen finner du på denne siden.

Du må ha/bli tildelt rettighet til å søke i Altinn på vegne av den organisasjonen/virksomheten du skal sende søknaden fra. For å kunne søke, må du være sikker på at følgende 2 punkter er oppfylt:

  1. Du må ha bruker i ID-porten, se denne siden for hjelp til å opprette bruker i ID-porten(dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse). 
  1. Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se denne siden om roller og rettigheter i Altinn for mer informasjon. 

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret.

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du ha registrert riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må denne tjenesten i Altinn benyttes.

Digital utbetalingsanmodning

Når tiltaket er gjennomført, skal du rapportere og be om utbetaling digitalt. Last ned rapportskjemaet som du finner under "Dokumenter", fyll det ut elektronisk og lagre det. Logg deretter inn i Altinn samme sted som du sender inn søknaden (se lenke på denne siden). Velg den aktuelle søknaden når du har logget inn og trykk på knappen "Registrere utbetalingsanmodning" under den. I skjemaet som kommer opp, fyller du ut hvor mye du ber om å få utbetalt og total kostnad. Her laster du også opp det utfylte rapportskjemaet, dokumentasjon av kostnader og andre vedlegg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.01.2023

Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2023

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet innen 15. februar 2023. Tiltak rettet mot klimautfordringer, avrenning fra jordbruksareal, jordhelse og informasjon om nytt regionalt miljøprogram er høyt prioritert.


Publisert 03.10.2022

Du kan fortsatt søke tilskudd fra klima- og miljøprogrammet

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan fortsatt søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Tiltak rettet mot klimautfordringer og avrenning fra jordbruksareal er høyt prioritert.


Publisert 11.07.2022

Midler fra det nasjonale Klima- og miljøprogrammet er utlyst

Landbruksdirektoratet lyser ut 13,2 mill. kroner til det nasjonale Klima- og miljøprogrammet. Søknadsfrist er 15. september 2022.


Publisert 28.04.2022

1,7 millioner til prosjekter for klima- og miljøtiltak i jordbruket

Statsforvalteren har nå innvilget tilskudd til 32 søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Tiltakene spenner fra miljøvennlig husdyrgjødselspredning og drenering til bioenergi og pollinerende insekter.


Publisert 18.01.2022

Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2022

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan nå søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. Søknadsfrist er 15. februar 2022. Tiltak rettet mot klimautfordringer og avrenning fra jordbruksareal er høyt prioritert.


Publisert 14.10.2021

Fagdag på Toten om presisjonsjordbruk for større bærekraft

Med støtte fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram arrangerte NIBIO Apelsvoll i slutten av september en godt besøkt fagdag om presisjonsjordbruk. Nærmere tjue ulike bedrifter viste frem roboter, droner og andre teknologiske tjenester som kan gjøre jordbruket mer effektivt og miljøvennlig.


Publisert 25.06.2021

Klima- og miljøprogrammet med ekstra søknadsfrist 1. september

I vår har en del tilskuddsmidler fra klima- og miljøprogrammet blitt inndratt fra prosjekter og tiltak som ikke er gjennomført. Disse pengene vil bli fordelt i en ekstra søknadsomgang, med søknadsfrist 1. september.


Publisert 22.04.2021

Ny utlysing av midler fra klima- og miljøprogrammet til høsten

Statsforvalteren i Innlandet regner med at det i løpet av året vil bli inndratt en del midler fra eldre tilsagn der tiltakene ikke er gjennomført eller har hatt lavere kostnader enn budsjettert. Det vil derfor bli utlyst en ny søknadsfrist for fordeling av disse midlene tidlig på høsten 2021.


Publisert 20.01.2021

Utlysning av midler fra Klima- og miljøprogrammet i Innlandet - søknadsfrist 15. februar 2021

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan nå søke støtte fra Fylkesmannen i Innlandet. Vi disponerer i år 1,7 mill. kr til tiltak som faller inn under Klima- og miljøprogrammet (KMP). Søknadsfrist er 15. februar 2021. 


Publisert 12.11.2020

Digitalt kurs i solenergi for landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Nå kan du melde deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet.